Hem 1

VÄLKOMMEN TILL DET SOM HÄNDER HÄRNÄST!Söndag 24 sep t kl 11:00        INFJÄRDENMÄSSA med        

                                              Simon Jonsson och Ewa EdströmSöndag: 16 efter tref              Gösta Degermans tankar inför helgen

Tema: Döden och livet