Program

EFS Svensbyn


Program våren 2020                


JANUARI

5              sö              11.00       Gudstjänst, Lars Dahlbäck                   

                                                Sång Peter Isaksson

19             sö             11.00       Gudstjänst med nattvard,                                                

                                                Mats Björk

                                                Sång Inger Rhn och Sifnar Johansson

                                                 Månadsgåva

24-26         fr-sö                         Bibeldagar i Sjulnäs EFS, Tomas Nygren


FEBRUARI

2               sö             18.00       Gudstjänst, 

                                                Anna-Stina Eriksson, Ewa Edström

9               sö             11.00       INFJÄRDENMÄSSA i Infjärdenkyrkan

                                                Lars Dahlbäck, Linda Jele, Ewa Edström

                                                Tema "Nåd"

16             sö             11.00       Kommenterad gudstjänst, 

                                                Lars Dahlbäck, Infjärdenkyrkans kyrkokör

                                                Månadsgåva    

19             on             19:00       Temakväll Vindkraft, Margareta Svärd, Rickard Gebart

22             lö                9:30       Befriande bibelläsning. En dag om Bibeln och oss själva.

                                                Start med kaffe, enkel lunch ca 12:00, kaffe vid 15- avslutas                                                      kl 16:00, ingen anmälan

26             on             18.00       ÅRSMÖTE

                                                Enkel kvällsmat

                                                Andakt

                                                Årsmöte

                

MARS

1               sö             18.00      Gudstjänst

                                               Inga-Britt och Hans Johansson

15             sö             11.00       INFJÄRDENMÄSSA I Svensbyn

                                                Lars Dahlbäck, Linda Jele, Ewa Edström

                                                Tema "Tjäna"

                                                Sång Anna-Karin Lindström

22             sö             18.00       Sånggudstjänst med C & Hör

                                                Månadsgåva


 APRIL

 5             sö              11.00       Familjegudstjänst med bibelutdelning                 

                                                Himlakul, Infjärdenkyrkans barnkör,

                                                Mellanstadiekören, Julia Karam, Ewa Edström

10-13        to-må                       Påskfirande i Öjeby eller Piteå kyrka                                         

19             sö             18.00       Gudstjänst med nattvard

                                                Lars Wangby, Ewa Edström

                                                Månadsgåva

26              sö             11.00      Gudstjänst

                                                Ola Marklund

                                                   

                                                   

MAJ

3               sö             18.00       Gudstjänst

                                                Lars Dahlbäck, Ewa Edström

17             sö             11.00       Gudstjänst med nattvard

                                               Ola Marklund

24             sö             18.00       Gudstjänst

                                                Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                Månadsgåva

29-31        fr-sö                         Pingstkonferens på Storstrand


JUNI

7               sö             18.00        Gudstjänst

                                                 Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                 Månadsgåva

14              sö              11.00       Gudstjänst på Svensbyliden

                                                  Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                  Sång Magdalena Norén

21              sö              11.00        Midsommargudstjänst på Svensbyliden med

                                                  Ola Marklund

                                                  Sång Carolina och Niclas Lidman

Copyright © All Rights Reserved