Program

Program våren 2022                


JANUARI

9             sö            11.00           Gudstjänst, Simon Jonsson, Ewa Edström

                                                      Sång Lina Wikström

16           sö            18.00           Gudstjänst, Lars Wangby, Ewa Edström

                                                      Sång Lars-Åke Aldrin. Månadsgåva

22           lö              19.00          Bibeltimme i bönhuset

                                                      Daniel – profet och förebild. DVD-föredrag

                                                      av John R Hardang             

28-30      fr-sö                            Bibeldagar i Infjärdens kyrka, Lars Wangby

 

FEBRUARI

6               sö             18.00       Gudstjänst Viktor Fredriksson, Ewa Edström

                                                   

13             sö             18.00       Sånggudstjänst med Lotsarna från Jävre

                                                    och Lars Wangby

                                                                                      

                             ÅRSMÖTE (obs dag o tid!)

23             on            18.00       Enkel kvällsmat

                                                    Andakt

                                                    Årsmöte

 

27             sö             11.00       INFJÄRDENMÄSSA i Svensbyn

                                                    ”Bönens kraft” Lars Wangby, Ewa Edström

                                                    Sång Charlotte Dahlbäck med vänner.

                                                    Månadsgåva

 

MARS

6               sö             18.00       Gudstjänst, Richard Asplund, Ewa Edström

13             sö             11.00       Gudstjänst med nattvard, Lars Wangby, Ewa

                                                    Edström

20             sö             18.00       Sånggudstjänst, C & Hör

                                                    Månadsgåva

 

APRIL

3               sö             11.00       Infjärdenmässa i Infjärdens kyrka

                                                    ”Sångens kraft” Lars Wangby, Ewa Edström

 

10             sö             11.00       Familjegudstjänst med HIMLAKUL,

                                                    Infjärdenkyrkans barnkör, Julia Karam och

                                                    Ewa Edström

14-18      to-må                       Påsk i Öjeby eller Piteå kyrka

 

24             sö             11.00     Gudstjänst med Gösta Degerman och

                                                    Karl-Gösta Norlund

                                                    Månadsgåva

MAJ

8               sö             18.00       Gudstjänst, Lars Wangby, Ewa Edström

                                                    Sång Maria Juuso

15             sö             11.00       Gudstjänst med nattvard, Simon Jonsson,

                                                    Ewa Edström

22             sö             18.00       Gudstjänst, Lars Wangby

                                                    Sång Mona Hammerin

                                                    Månadsgåva

                                                   

JUNI

1               on            18.00       Pilgrimsvandring i Svensbyn, Lars Wangby,

                                                    Ewa Edström

3-5           fr-sö                          Pingst på Storstrand                             

12             sö             18.00       Gudstjänst med nattvard, Richard Asplund,

                                                    Ewa Edström

                                                    Månadsgåva

19             sö             11.00       Sommargudstjänst på Svensbyliden

                                                    Lars Wangby

26             sö             11.00       Midsommargudstjänst på Svensbyliden