Program

Program våren 2024              


                                                                                       Lila färg =ej i bönhuset

JANUARI

7 sö 11.00                           Gudstjänst, Simon Jonsson och

                                          Ewa Edström. Sång Lina Wikström

21 sö 11.00                          Gudstjänst, Simon Jonsson, Ewa Edström

                                           Sång Peter Isaksson.                             

                                           Månadsgåva


26-28 fr-sö                           Bibelhelg i Infjärdens kyrka med Anton

                                           Björkman och Simon Jonsson


FEBRUARI

4 sö 18.00                            Gudstjänst, Viktor Fredriksson,

                                           Ewa Edström. Sång av Livsnära

11 sö 11.00                          Tillsammansgudstjänst i Infjärdens kyrka,

                                           Simon Jonsson, Ewa Edström

18 sö 11.00                          Infjärdenmässa i Svensbyn

                                           Simon Jonsson, Ewa Edström.

                                           Sång Carina Sandström. Månadsgåva

25 sö 18.00                          Musikgudstjänst med Blåsbusarna

                                           Andakt Anna-Stina Eriksson

28 on 18.00                          ÅRSMÖTE (obs dag o tid!)

                                           Enkel kvällsmat

                                           Andakt


MARS

10 sö 11.00                           Gudstjänst, Stig Sundström

17 sö 18.00                           SÅNGGUDSTJÄNST, C & Hör. Månadsgåva

24 sö 11.00                           Tillsammansgudstjänst, Simon Jonsson

                                            Ewa Edström

28-1/4 to-må                        Påskfirande i Piteå församlingAPRIL

7 sö 18.00                            Gudstjänst, Simon Jonsson, Adrian

                                           Bohlin

12 fr 18.00                           Mat och prat

14 sö 11.00                          Infjärdenmässa i Infjärdens kyrkan

                                           Ola Marklund, Ewa Edström

28 sö 11.00                          Gudstjänst, Anna-Karin Jonsson

                                           Axel Markner

                                           Månadsgåva


MAJ

5 sö 11.00                            Lars Dahlbäck, Maria Gustafsson

12 sö 11.00                           Gudstjänst, Stig Sundström, Axel Markner

17-19 fr-sö                            Pingstkonferens, Piteå kristna råd

26 sö 18.00                           Gudstjänst med nattvard, Nils Nordenstorm

                                            Rainer Lind

                                            MånadsgåvaJUNI

2 sö 18.00                             Gudstjänst, Simon Jonsson

4 ti 18.00                              Pilgrimsvandring i Svensbyn

9 sö 11.00                             Sommargudstjänst på Svensbyliden, Richard Asplund.

23 sö 11.00                           Midsommargudstjänst på Svensbyliden