Program

Program våren 2023              


JANUARI

8            sö              11.00      Gudstjänst, Simon Jonsson och

                                             Ewa Edström,  Sång Lina Wikström                              

20-22      fr-sö                        Bibeldagar i Infjärdens kyrka

29           sö            18.00       MUSIKGUDSTJÄNST med                                

                                            Norrfjärdens blås


FEBRUARI

5             sö           18.00      Gudstjänst, Ola Marklund

                                            Sång Lars-Åke Aldrin, Ann-Louise Burström

                                            och Elisabet Aldrin-Persson

                                              

12           sö           18.00      SÅNGGUDSTJÄNST ”Psalmer på nytt

                                           Sätt” Adrian och Stina Bohlin

                                                                             

                                           ÅRSMÖTE (obs dag o tid!)

22           on           18.00      Enkel kvällsmat

                                            Andakt

                                            Årsmöte

 

26           sö           11.00      INFJÄRDENMÄSSA i Svensbyn

                                           Ola Marklund, Ewa Edström

                                           Sång Maria Juuso

 

MARS

5             sö           18.00      Gudstjänst, Simon Jonsson och

                                           Ewa Edström

19           sö           18.00      SÅNGGUDSTJÄNST, C & Hör

                                           Månadsgåva

 

26           sö           11.00      Gudstjänst, Viktor Fredriksson

                                           Sång Infjärdens kyrkokör

 

 

APRIL

2             sö           11.00       Gudstjänst med nattvard,

                                            Ola Marklund

                                             Sång Mona Hammerin


6-9          to-må                     Påsk i Öjeby eller Piteå kyrka

 

16           sö           11.00       Infjärdenmässa i Infjärdens kyrkan


23           sö            11.00      Sånggudstjänstmed Lennart Johansson och Mariakören

                              

MAJ

7             sö           18.00      Gudstjänst, Simon Jonsson, Ewa Edström

                                           Sång Magdalena Häggbom

14           sö           18.00      Gudstjänst,Ola Marklund

21           sö           11.00      Gudstjänst med nattvard, Richard

                                           Asplund, Karl-Gösta Norlund

26-28      fr-sö                      Pingst på Storstrand                         

31           ons                        Pilgrimsvandring i Svensbyn

                                              

JUNI

4             sö           18.00      Gudstjänst, Stig Sundström, Ewa

                                            Edström

                                            Sång Anna-Karin Lindström

11           sö           11.00       Sommargudstjänst på Svensbyliden,

                                            Ola Marklund

                                           Sång Magdalena Norén     

25           sö           11.00      Midsommargudstjänst på Svensbyliden

                                           Simon Jonsson och Anette Järnelöf