Program

Program hösten 2023              


AUGUSTI

 

25-27     fr-sö                    Inspirationshelg på Storstrand

 

SEPTEMBER

 

2            lö           09.00     Arbetsdag på bönhuset

3            sö          09.00     Församlingsutflykt till Storforsen.

                                         Avfärd från Infjärdens kyrka. Tillbaka

                                         senast 17.00

10          sö          18.00     Sånggudstjänst med Lotsarna, Jävre

24          sö          11.00     INFJÄRDENMÄSSA i Svensbyn,

                                        Simon Jonsson, Ewa Edström. Sång och musik med familjen

                                        Agneta Andersson.

                                         Månadsgåva

 

OKTOBER

 

1            sö          18.00     Gudstjänst, Simon Jonsson, Ewa

                                         Edström. Sång av Infjärdens kyrkokör

7            lö           11.30     HÖSTFEST med paltkalas

                           13.00     Maria Gustavsson med kör

22          sö          18.00     Sånggudstjänst med Ledljus från Jävre.

                                         Månadsgåva

29          sö          11.00     Infjärdenmässa i Infjärdens kyrka.

                                         Simon Jonsson, Ewa Edström. Sång av

                                         Infjärdens kyrkokör

                                                                                  

NOVEMBER

 

Bibeldagar 4-6 nov med

Stig Sundström

                          

3            fr           19.00     Stig Sundström, Norrfjärdens kyrkokör

4            lö           11.00     Stig Sundström, Furubergskören

                           19.00     Stig Sundström, Lennart Johansson

5            sö          11.00     Nattvardsgudstjänst, Stig Sundström,

                                         Ewa Edström

                          

Vi ber för bibeldagarna!           

 

19          sö          18.00     Gudstjänst, Nils Nordenstorm och

                                         Ewa Edström

26          sö          11.00     Gudstjänst, Lars Dahlbäck och Ewa

                                         Edström. Månadsgåva

 

DECEMBER

 

3            sö          11.00     Adventsgudstjänst i Infjärdens kyrka

8            fr           20.00     JULPROGRAM med Blåsmarkskören

10          sö          18.00     Gudstjänst, Viktor Fredriksson och

                                         Adrian Bohlin

17          sö          11.00     Gudstjänst med nattvard, Richard

                                         Asplund.

                                         Månadsgåva

24          lö           12.00     Julbön i Infjärdens kyrka

                           23.30     Julnattsgudstjänst i Infjärdens kyrka