Program

EFS Svensbyn


Program våren 2020


JANUARI

5              sö              11.00       Gudstjänst, Lars Dahlbäck                   

                                                Sång Peter Isaksson

19             sö             11.00       Gudstjänst med nattvard,                                                

                                                Mats Björk

                                                Sång Inger Rhn och Sifnar Johansson

                                                 Månadsgåva

24-26         fr-sö                         Bibeldagar i Sjulnäs EFS, Tomas Nygren


FEBRUARI

2               sö             18.00       Gudstjänst, 

                                                Anna-Stina Eriksson, Ewa Edström

9               sö             11.00       INFJÄRDENMÄSSA i Infjärdenkyrkan

                                                Lars Dahlbäck, Linda Jele, Ewa Edström

                                                Tema "Nåd"

16             sö             11.00       Kommenterad gudstjänst, 

                                                Lars Dahlbäck, Infjärdenkyrkans kyrkokör

                                                Månadsgåva

26             on             18.00       ÅRSMÖTE

                                                Enkel kvällsmat

                                                Andakt

                                                Årsmöte

                

MARS

1               sö             18.00      Gudstjänst

                                               Inga-Britt och Hans Johansson

15             sö             11.00       INFJÄRDENMÄSSA I Svensbyn

                                                Lars Dahlbäck, Linda Jele, Ewa Edström

                                                Tema "Tjäna"

22             sö             18.00       Sånggudstjänst med C & Hör

                                                Månadsgåva


 APRIL

 5             sö              11.00       Familjegudstjänst med bibelutdelning                 

                                                Himlakul, Infjärdenkyrkans barnkör,

                                                Mellanstadiekören, Julia Karam, Ewa Edström

10-13        to-må                       Påskfirande i Öjeby eller Piteå kyrka                                         

19             sö             18.00       Gudstjänst med nattvard

                                                Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                Månadsgåva

26              sö             11.00      Gudstjänst

                                                Ola Marklund

                                                   

                                                   

MAJ

3               sö             18.00       Gudstjänst

                                                Lars Dahlbäck, Ewa Edström

17             sö             11.00       Gudstjänst med nattvard

                                                Viktor Fredriksson

24             sö             18.00       Gudstjänst

                                                Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                Månadsgåva

29-31        fr-sö                         Pingstkonferens på Storstrand


JUNI

7               sö             18.00        Gudstjänst

                                                 Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                 Månadsgåva

14              sö              11.00       Gudstjänst på Svensbyliden

                                                  Lars Dahlbäck, Ewa Edström

                                                  Sång Magdalena Norén

21              sö              11.00        Midsommargudstjänst på Svensbyliden

                                                  Lars Dahlbäck

Copyright © All Rights Reserved