Program

Program hösten 2022                


AUGUSTI

 

26           fr            18.00      Surströmmingsfest!

28           sö           11.00      VÄLKOMSTGUDSTJÄNST för

                                           Simon Jonsson i Infjärdens kyrka

 

SEPTEMBER

 

3             lö           09.00      Arbetsdag på bönhuset

4             sö           18.00      Gudstjänst, Richard Asplund, Ewa

                                            Edström

16           fr            11-13     Start för FREDAGSVÅFFLOR

18           sö           11.00      Gudstjänst, Simon Jonsson

                                            Sång Magdalena Norén

25           sö           11.00      INFJÄRDENMÄSSA i Svensbyn, Simon  

                                            Jonsson och Ewa Edström.

                                            Sång Magdalena Johansson och Ulrika

                                            Bergmark

              

OKTOBER

 

2             sö           11.00      Festmässa i Öjeby kyrka

                                            Biskop Åsa Nyström medverkar

8             lö       11.30-14     HÖSTFEST MED PALTKALAS

                             13.00      Mellanstadiekören och Ewa Edström

16           sö           11.00      Gudstjänst, Gösta Degerman

                                            Sång Infjärdens kyrkokör

23           sö           18.00      Sånggudstjänst med Ledljus från Jävre

30           sö           11.00      Infjärdenmässa i Infjärdens kyrka

                                                                                                   

 

 

NOVEMBER

 

Bibeldagar 4-6 nov med

LARS-ÅKE ANDERSSON          Vi ber för bibeldagarna!

”Jesus är densamme i dag”

                            

4             fr            19.00      Gudstjänst, Jesus och den lame mannen

                                            Furubergskören, Munksund

5             lö           11.00      Gudstjänst, Jesus och helgonen

                                            Sång Norrfjärdens kyrkokör                                         

                             19.00      Gudstjänst, Jesus som kung, profet och Messias

                                            Sång Lennart Johansson, Luleå

6             sö           11.00      Gudstjänst med nattvard, Simon

                                            Jonsson, Ewa Edström                                    

 20           sö           11.00      Gudstjänst, Viktor Fredriksson, Ewa

                                            Edström

                                            Sång Kristina Lundberg. Månadsgåva

27           sö           11.00      Adventsgudstjänst i Infjärdenkyrkan

                                                         

 

DECEMBER

4             sö           11.00      Gudstjänst med nattvard, Gösta

                                            Degerman

9             fr            20.00      JULPROGRAM med Blåsmarkskören

18           sö           18.00      Gudstjänst, Simon Jonsson

24           lö           12.00      Julbön i Infjärdens kyrka

                             23.30      Julnattsgudstjänst i Infjärdens kyrka