Årsmotto

Föreningens årsmotton

Årsmotton


Sedan 1992 har ett årsmotto funnits väl synligt på väggen bakom predikstolen. Meningen är

att besökaren ska få något att meditera över.


2024   Hela vägen går Han med mig


2023   I din hand Gud är jag buren


2022   I din hand Gud är jag buren


2021   I din hand Gud är jag buren


2020   Vi är inte här förgäves, Ps 794


2019  Vi är inte här förgäves


2018  Herre till dig får jag komma


2017  Herre till dig får jag komma


2016  Herren ger mig ny kraft


2015  Herren ger mig ny kraft


2014  Älskad - Rustad - Sänd


2013  Gud i dina händer vilar jag i tro


2012   Möt mig nu som den jag är


2011  Du vet väl om att du är värdefull


2010  Herrens nåd tar inte slut


2009   Gud i dina händer vilar jag i tro


2008   Kom, du som törstar


2007   Du omsluter mig på alla sidor


2006   Du omsluter mig på alla sidor


2005   Visa mig Herre din väg


2004   Visa mig Herre din väg


2003   Uppmuntra varandra varje dag!


2002   Herren är med dig


2001   Älska varandra som Jesus har älskat Er


2000   I Guds händer - vad som än händer


1999   Jag tror. Hjälp min otro.


1998   Bed så ska ni få


1997   Jag är med er alla dagar


1996   Allt av nåd


1995   Känn ingen oro


1994   Bön - en tillgång


1993   Gläd Er i Herren


1992   Gläd Er i Herren