Insamlingsprojekt

Vårt insamlingsprojekt


Behållningen från insamling av burkar och tomglas vid före detta OKQ8 i Svensbyn går via Act Svenska kyrkan till Ukraina.


Tack alla svensbybor som lägger pant i tunnorna. Det gör att vi kan skicka ca 12 000 kr per år till det ändamålet!