Insamlingsprojekt

Vårt insamlingsprojekt


Behållningen från insamling av burkar och tomglas vid OKQ8 i Svensbyn går till barn i flyktingläger, se nedan.


Tack alla svensbybor som lägger pant i tunnorna. Det gör att vi kan skicka ca 12 000 kr per år till det arbetet!