Målsättning

Målsättning

 

Föreningen


Vi vill genom föreningen tillväxa i tro och antal och vara kyrkan i byn.
Byagemenskapen


Vi vill genom byagemenskapen upprätta relationer med byborna och vara en lätttillgänglig oas som visar vägen till gemenskap med varandra och Gud


Gudstjänsten


Vi vill att gudstjänsten ska vara ett personligt möte med Gud som rustar oss för livet och vardagen.


Barn- och ungdomsarbetet


Vi vill genom barn- och ungdomsarbetet presentera den kristna tron för byns barn och ungdomar.


Studieverksamheten


Vi vill genom studieverksamheten skapa mötesplatser för gemenskap, dialog och aktivt lärande