Styrelsen


Styrelsen för EFS i Svensbyn

Årsmotto        Målsättning      Referat sammanträden     Insamlingsprojekt
Styrelsen


Ordförande

Pär Sandström

070-6625108


Kassör

Inger Öhman

070-523 07 04

Sekreterare

Anna-Karin Lundberg

076-338 76 86

Ledamot

Helena Vesterlund

070-328 57 32

Vice sekreterare

Roger Lundmark

070-630 08 96

Ledamot

Vakant


Ledamot

Tommy Berggren

Utskott m m

Arbetsutskottet

Pär Sandström, Helena Vesterlund, Inger Öhman

Verksamhetsutskottet och Verksamhetskommittén

Ragnhild Sandström, Ulla Wikström

Byautskottet

Anna-Karin Lundberg, Roger Lundmark

Samarbetsrådet

Pär Sandström, Roger Lundmark

Kontaktperson underhållskommittén

Henry Lundmaek