Styrelsen


Styrelsen för EFS i Svensbyn

Årsmotto        Målsättning      Referat sammanträden     Insamlingsprojekt
Styrelsen


Pär Sandström

070-662 51 08

Ordförande

Lennart Berglund

070-234 91 48

Kassör

Inger Öhman

070-523 07 04


Sekreterare

Anna-Karin Lundberg

076-338 76 86

Ledamot

Helena Vesterlund

070-328 57 32

Ledamot

Roger Lundmark

070-630 08 96

Ledamot

Rickard Wikström

073-397 12 74

Utskott m m

Arbetsutskottet

Lennart Berglund, Pär Sandström, Inger Öhman

Verksamhetsutskottet och Verksamhetskommittén

Ragnhild Sandström, Ulla Wikström

Byautskottet

Anna-Karin Lundberg, Roger Lundmark

Samarbetsrådet

Lennart Berglund, Pär Sandström

Kontaktperson underhållskommittén

Rickard Wikström