Hem

VÄLKOMMEN TILL DET SOM HÄNDER HÄRNÄST!

Fredag 26 augusti kl 18:00        Surströmmingsfest

Söndag 28 augusti kl 11:00        VÄLKOMSTGUDSTJÄNST i                                                                         Infjärdenkyrkan för Simon Jonsson
Söndag: 10:e efter trefaldighet Gösta Degermans tankar inför söndagen

Tema: Nådens gåvor