Hem

VÄLKOMMEN TILL DET SOM HÄNDER HÄRNÄST!Söndag 24 sep t kl 11:00     INFJÄRDENMÄSSA med SImon Jonsson                                                och Ewa Edström                               Söndag: 16 efter tref            Gösta Degermans tankar inför helgen

Tema: Döden och livet