Hem

VÄLKOMMEN TILL DET SOM HÄNDER HÄRNÄST!

Gudstjänstfirandet återupptas under hösten men på grund av coronapandemin är det inga serveringar efter gudstjänsterna. Programmet kan också förändras då körverksamheten fortfarande ligger nere. Vi sitter glest och respekterar de regler som gäller.


Tisdag 20 oktober kl 18:00                 Himlakul

Söndag 25 oktober kl 11:00               Gudstjänst i Infjärdenkyrkan med Lars                                                                  Dahlbäck och Ewa Edström 

                                                              Sång Anna Öhman           

                                                                                                             

Kommande söndag och tema:           Gösta Degermans tankar inför helgen

20:e söndagen efter trefaldighet   

Att leva tillsammans

EFS Svensbyn


Copyright © All Rights Reserved