Hem

VÄLKOMMEN TILL DET SOM HÄNDER HÄRNÄST!

Gudstjänstfirandet återupptas under hösten men på grund av coronapandemin är det inga serveringar efter gudstjänsterna. Programmet kan också förändras då körverksamheten fortfarande ligger nere. Vi sitter glest och respekterar de regler som gäller.


Tisdag 22 september kl 18:00          Himlakul

Söndag 27 september kl 11:00         Infjärdenmässa i Svensbyn med Lars                                                                     Dahlbäck, Linda Jele och Ewa Edström

                                                             Sång Magdalena Johansson och Ulrika                                                                 Bergmark


Kommande söndag och tema:         Gösta Degermans tankar inför söndagen

15:e söndagen efter trefaldighet         

Ett är nödvändigt

EFS Svensbyn


Copyright © All Rights Reserved