Midfsto

Andakter

Midfastosöndagen

Livets bröd


Med darr på sin stämma och tårfylld eldig blick gick min då sjuåriga son till rätta med mig. Med sina små händer höll han sig stadigt i sidan och sa: ” Pappa det heter inte fisbröd utan mjukkaka!”


Saken var den att när sonen gick i småskolan fick han och alla andra i klassen frågan av fröken vad de åt till frukost. Då svarade sonen att han åt ett fisbröd med pålägg och mjölk. Alla i klassen skrattade så att de höll på ramla av sina stolar. Därför var den lille så upprörd och arg på sin pappa.


När sonen kom hem den dagen var han inte glad på mig. Han förklarade för mig med skärpa, att brödet som han åt på morgonen sannerligen inte hette fisbröd utan mjukkaka.


Det blev till en katastrof för vår yngste son när jag talade om mjukkaka som bakades i bakstugorna hemma vid för fisbröd. Det var ett ord som jag ärvt från mina syskon om just denna kaka. Den orsakade gaser och fick därför namnet fisbröd.


Jag är Västerbottning, hustrun är Norrbottning, det kan ju i ett större perspektiv inte spela så stor roll, men vi benämner saker och ting olika, det gäller tillexempel maträtter. Jag säger tunna pannkakor medan hustrun säger plättar. Hast bullar, blixtbullar eller snabba bullar det är en fråga som vi också har delade meningar om. Väldigt oväsentligt, och ointressant egentligen, men vi är som många andra barn av den social, regionala uppväxtens sedvänjor och ordbestämmelser.


Det är brödets söndag nu till helgen och i texterna möter vi människor som följer efter Jesus på båtar över Genesarets sjö. Femtusen personer hade fått smaka på ett extra gott bröd. Det var ett märkligt under där Jesus bad en bön över fem kornbröd och två fiskar och detta räckte till alla dessa människor. Han välsignade det lilla så att det räckte till femtusen män förutom kvinnor och barn. Jesus ville med matundret att folket skulle se och förstå att det var Gud som handlade med dem.


När Jesus instiftade nattvarden då användes ett osyrat bröd. Jesus säger om sig själv att han är livets bröd och att detta bröd är hans kropp som bryts.

Jesus föddes i Betlehem som betyder bröds platsen, han lindas och läggs i en matho, han har kommit till världen för att ge oss ett livsmedel. Det är hans kropp och hans blod som ger oss liv.


Det här är dårskapen i förkunnelsen om Jesus, Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. 1 Korintierbrevet 1:18.


I våra kyrkor firas det ofta nattvard denna söndag och vi som delar brödet och vinet tar del av något himmelskt och heligt. En obeskrivbar närvaro av Guds helighet, en inre vila och ro infinner sig ofta hos mig när vi delar detta livets bröd. Det är ett heligt livsmedel som ges oss vid dessa tillfällen.

Jag har ofta skrivit om att Jesus hälsar oss välkomna in i, skuldlöshetens rum.

Skuldlöshetens rum! Smaka på det ordet. Gå till nattvardsbordet, ät av livets bröd och upplev hur du får beträda skuldlöshetens rum.


Jag fick be min son om förlåtelse att jag skapade en katastrof dag för honom när jag inte hade rätt benämning på mjukkakan. Vid nattvardsbordet tar vi emot konkret och tydligt syndernas förlåtelse för både små och stora synder. Även för en fel benämning av mjukkaka.


En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman