Årsmöte 2019

Årsmötet 2019

Här finns handlingarna till EFS Svensbyns årsmöte 2019-02-27 kl 18:00.


Årsmötet inleds med enkel kvällsmat och en andakt. Årsmöteshandlingarna finns under länkarna till höger.


Dagordning


   Inledning

1.Förhandlingarna öppnas

2.Parentation

3.Val av presidium för dagen

Ordförande:

Sekreterare:

4.Godkännande av dagordningen och val av 2 justerare

5.Styrelsen berättar om det gångna verksamhetsåret, se bilaga

6.Kassaredogörelse och revisionsberättelse, se bilaga

7.Fråga om fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet för styrelsen

8.Val av rösträknare, 3 st.

9.Val av ordförande

10.Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen. I tur att avgå:

Lennart Berglund, Eva Ekberg och Pär Sandström.

11.Val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter

12.Val av valberedning

13.Årsmotto för 2019

14.Medlemsavgift för år 2020

15.Verksamhetsplan 2019 – 2020, se bilaga

16.Budget för 2019, se bilaga

17.Beslut om ersättning till konferensombud:

a) Rikskonferensen 30 maj – 2 juni 2019 i Örnsköldsvik.

b) EFS Norrbottens årsmöte & Regional mötesplats 27 april 2019 på Storstrand.

18.Val av ombud till rikskonferensen, 4 st.

19.Val av ombud till länskonferensen, 4 st.

20.Val av ombud till Storstrandsföreningens årsmöte 15 mars.

21.Val av ombud/råd/kommitté enligt punkterna 21 – 30 i valberedningens förslag, se bilaga

22.Nya frågor anmäls


Avslutning


Förbered dig för årsmötet genom att läsa handlingarna och be för årsmötet och vår förening.


Varmt välkommen!


Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar