3 e trett

Andakter

Tredje söndagen efter trettondagen

Jesus skapar tro


Här kommer en anekdot som jag hörde för många år sedan.

Två sparvar sitter på en gren, den ene av dem var helrufsig i sin fjäderdräkt. Då frågar den andre sparven vad som hänt. Den rufsiga fågeln svarar: ”Jag hamnade mitt i en badmintonmatch.”


Ni som läser mina rader vet att jag gärna lyssnar till en rolig historia. Vissa av dessa har ofta en djup lärdom att ge oss som lyssnar. Sorgen kan gömmas i skrattet, därför har komiker ofta ett igenkänningens tråd i sina framträdanden och anekdoter.


I vårt samhälle i dag är det många som har hamnat i det värsta man kan tänka sig. Jag tänker på ”Morsan,” Elise Lindqvist som också fått namnet, ”Ängeln på Malmskillnadsgatan. Jag har skrivit förr om hennes livskamp. Hon reste sig ur den djupaste skammen, ångesten. Hon såldes till prostitution som tonåring men efter ett livsförvandlande möte med Jesus fann hon tro och styrka att resa sig. Hon blev som sparven med den rufsiga fjäderdräkten. Hon hamnade i förnedring och skam innan hon ens hunnit fylla 17 år.


Rubriken för söndagen är ”Jesus skapar tro”. Vi möter där några personer som är i stort behov av hjälp. De ber alla i stor desperation om att Jesus ska hjälpa dom. Det är två högt uppsatta i den dåtida samhälls hierarki som begärde hjälp men också en kvinna som misslyckats med flera äktenskap. Hos de hjälpbehövande fanns olika behov och Jesus möter deras bön och längtan. När Jesus möter människor då är det själavård på gång. Han ger dessa personer utrymme till att tro.


Själavård är inte psykologi, utan själavård det är att hjälpa människor att fördjupa sig i den kristna tron... varsamt förs hon över kallelsen, moralism, förtvivlan över synden och tvivel... till försoningens glädje att upptäcka att Jesus är lagens fullkomnare.


Du kanske minns den gamla syndabekännelsen vi hade i våra kyrkor som löd:


Om du med ett uppriktigt och ödmjukt hjärta har bekänt din synd, då på Jesus Kristi uppdrag tillsäger jag dig syndernas förlåtelse, i Faderns Sonens och i den Helige Andes namn.


Hur skulle du få syndernas förlåtelse? Jo genom att vara uppriktig. När vet du att du är nog uppriktig? Du skulle vara ödmjuk. När vet du att du är nog ödmjuk? Du skulle bekänna. När vet du att du har bekänt nog?

Nej detta är lag och lag på fel ställe. Förlåtelsen är total, det handlar om att vända sig till honom som är förlåtelsen, nämligen Jesus. I dag säger vi i absolutionen, i förlåtelse orden endast: Du som ber om dina synders förlåtelse, på Jesus Kristi uppdrag säger jag dig, din synd är dig förlåten. Utan krav, utan att jag uppnått mina högt ställda förväntningar på helighet och renhet. Jag kommer som den helrufsiga sparven utan skyddsnät och lägger mig i den heliges armar.


Att se och förstå att Jesus är all trösts Gud påminns vi av Paulus i en av episteltexterna. Trösta varandra med att nåden är alltid nåd, det är inte ett utslätande av synden, den ska bekännas, såren, de ska helas och bindningarna vi sitter fast i ska lösas.

Jag skriver det gång på gång att den kristna tron handlar om Jesus.


En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerma