Styrelsen sept 23

Från styrelsen 20210920

Ett som annat från

styrelsemötet den 7 sept 2023

 

Sånt som hänt

Bönhuset – Det var en god uppslutning på städdagen, 18 st arbetsvilliga medlemmar. Till nästa sommar kommer kanske en del golv att behöva bonas. Vi måste ha någon som sandar bönhusgården till vintern. Allan Öhman fick i uppdrag att ta kontakter. Det behöver tas ner en del tallar på bönhusgården. Lennart Berglund tar de kontakter som behövs.


Församlingsresan – I söndags åkte vi från Infjärden på en församlingsresa till Storforsen. Vi var totalt 44 st som följde med. Simon Jonsson, Ewa Edström och Lina Wikström medverkade i gudstjänsten som firades i kapellet.  Efter lunchen i hotellet kunde vi promenera omkring bland klipporna och njuta av fika och fina omgivningar. Vi var tillbaka i Infjärdens kyrka halv fem.

Samarbetsrådet – För att hålla ihop samarbetet mellan EFS Svensbyn, EFS Sjulnäs och Infjärdens kyrka så finns samarbetsrådet. Kyrkoherden Richard Asplund leder och vi är två representanter från EFS Svensbyn, två från EFS Sjulnäs och fyra från Piteå församling. I detta råd tar man upp övergripande frågor som rör samarbetet. En stor sak som händer i församlingen är invigningen av kyrkcenter sista helgen i september.


Ekonomin – Sommaren brukar ju innebära en svacka i ekonomin men vid augusti månads utgång låg vi faktiskt över budget. Tack till alla givare!

 

Sånt som ska hända

Elavtal - Från första december behöver vi omförhandla vårt elavtal. Sannolikt blir det inte lika förmånligt som hittills.

 

Höstprogrammet – Vi har delat ut vårt höstprogram till alla hushåll i byn. Vi ber och hoppas att det vi gör ska ha betydelse för oss själva och för byn och vi ber och hoppas på en väckelse och nytändning. På söndag är det Infjärdenmässa med Simon Jonsson, Ewa Edström och familjen Agneta Andersson. Den sjunde oktober är det Höstfest och första dagarna i november har vi bibeldagar med Stig Sundström.


Pantbanken fortsätter att ta emot pant dygnet runt – året runt. Hittills i år har vi skickat iväg nästan trettio tusen till folket i Ukraina.

Himlakul med Julia Karam och Eva Werner startar på tisdag.

Fredagsvåfflor startar på fredag.

 

Våra sammanträden avslutas alltid med bön och förbön för en av våra ansvarsgrupper.

 

Hälsningar

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar