Styr sept 21

Från styrelsen 20210920

Från årsmötet den 15 september

Eftersom årsmötet hölls först i september så har en hel del av verksamhetsåret gått och vi beslutade att konstituera styrelsen på precis samma sätt som förra året.

 

Vi har förlagt årsmötet på en vardag i år och inlett med en enkel måltid. Det har varit uppskattat och vi beslutade att fortsätta med detta.

 

Ekonomin

Det har varit ett ovanligt år också ekonomiskt. Offerviljan har varit god och det finns ingen oro för ekonomin.

 

Höstens verksamhet

Den 29 september upphör restriktionerna och vi får ha vår verksamhet som vanligt. Himlakul och Fredagsvåfflorna startar och gudstjänsterna med serveringar är redan i gång. Vi vill ändå vara försiktiga och behåller avstånden mellan bänkarna och uppmanar folk till försiktighet.

 

Julprogrammet med Blåsmarkskören flyttas till den 3 dec och gudstjänsten den 5 dec flyttas till den 12 dec.

 

Maria Öqvist får i uppdrag att göra en tavla till vårt nya årsmotto ”I din hand, Gud, är jag buren”.

 

Det blir bibelvecka som planerat och ansvarsgrupp ett tar ansvaret för lördagens två möten. Ansvarsgrupp två för fredag och ansvarsgrupp tre för söndag.

 

Övrigt

  • Vi planerar in en träff med Sjulnäs EFS och om möjligt med Henrik Näslund
  • Vi betalar försäkring för värmepumpen också för kommande år
  • Vi återupptar bilskjutsarna till Sigvards
  • Regionala utvecklingsledaren Henrik Näslund slutar sin tjänst till nyår

 

Nästa sammanträde

blir onsdagen den 1 december

 

Som vanligt avslutades möte med bön och förbön för ansvarsgrupp ett.

Styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar