Styr nov 2022

Från styrelsen 20210920

Lite av varje

från styrelsens sammanträde den 22 nov 2022

 

Lina Wikström på besök

Liksom vid förra sammanträdet fick vi besök av vår personal. Vår diakoniassistent Lina Wikström berättade om sitt arbete som består av diakonalt arbete, besöksgrupp, krisgrupp, informartion m m. Nu planeras bl a för ett Tillsammansläger för alla åldrar som anordnas i Hemavan sportlovet 2023. Lina sköter också Infjärdenkyrkans facebooksida där alla evenemang inom området ska finnas med.

 

Ekonomin

Insamlingarna till våra projekt har gått över förväntan. Vi har skickat ca 10.500 kr till vårt ”gamla” projekt i Irak och drygt 32.000 kr till Ukraina via Act Svenska kyrkan. I snitt har det kommit in ca 3.500 kr per månad juni-okt. Pantbanken levererar! Behållningen från vår julkonsert med Blåsmarkskören ska gå till svälten på Afrikas horn, via EFS mission. Något mindre positivt är att gåvomedlen har gått ned något. Det kommer förmodligen att bli ett litet underskott detta år.


Utvärderingar

Mötet med anställda – Mycket värdefullt att få träffa de anställda. En målsättning är att ha en sådan träff minst en gång per år

Politikermötet – Viktigt möte med våra ledande politiker. Det blev en bra dialog, tyvärr få deltagare

Möte med Lina Vikberg på Storstrand – Det går bra för Storstrand. Omsättningen har ökat från 2 milj kr (när Storstandsföreningen bildades år 2005) till 7 milj kr för 2021. I sommar kommer en kaplan att finnas på Storstrand, ett samarbete med EFS Norrbotten. Positivt har varit bl a Kyrkfikat, snabbspår med enklare fika och bytet från bänkar till stolar och bord i stora kapellet

Mötet med Anton Björkman, EFS Norrbotten – Anton är ny regional chef för EFS Norrbottten och kommer att inbjuda till områdesträff varje höst och till regional mötesplats (f d årsmöte) varje vår. Vi fick en klar och tydlig redovisning av vad EFS vill i Norrbotten. Satsningar sker på ungdomssidan. Anton gav oss två utmaningar: Hur funkar tron i hemmet? Delta i generationsöverskridande verksamhet.

 

Mer av lite av varje

  • Vårens våffelservering startar fredag den 20 januari
  • Verksamhetskommittén har kommit med ett förslag till program för våren. Vi ser fram mot en vår med goda möten och mycket sång och musik. VK fick ett särskilt omnämnande för ett väl genomfört arbete
  • Planering inför årsmötet påbörjades. Det ska göras bokslut och budget, skrivas årsberättelse och verksamhetsplan plus en massa andra roliga saker som styrelsen får hålla på med
  • Värmepumpen funkar, men man bör kolla upp den, särskilt efter strömavbrott
  • Tack till Rickard Wikström för fin inledning och gott fika

 

 Avslutning

Bön och förbön för en av våra ansvarsgrupper

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar