Styr mars 22

Från styrelsen 20210920

Ett och Annat

från styrelsemötet den 2 mars och den 10 mars 2022.

 

Konstituering

Vår styrelse konstituerade sig enligt följande:

Lennart Berglund ordförande (vald av årsmötet)

Pär Sandström, vice ordförande

Inger Öhman, kassör

Anna-Karin Lundberg, sekreterare

Helena Vesterlund, vice sekreterare

Lennart Berglund, Pär Sandström, Inger Öhman, AU

Roger Lundmark, Anna-Karin Lundberg, BU

Ragnhild Sandström, Ulla Wikström, VU och VK

Lennart Berglund och Pär Sandström, samarbetsrådet

Rickard Wikström, kontaktperson till underhållskommittén

 

Träffen Mat och Prat, fredag 1 april kl 18.00

Syftet med träffen är dels att ha trevlig gemenskap runt en god måltid och sedan samtala om framtiden och på så vis få fram ett underlag för en ny verksamhetsplan. Styrelsen är angelägen om att så många som möjligt, inte minst yngre, ska komma med. Det är viktigt att föreningen tänker till hur vi ska ha det i framtiden.

 

Rekrytering av ny samarbetskyrkopräst

I sommar slutar Lars Wangby och då behöver vi rekrytera ny präst. Det har utarbetats en sökprofil och en annons har publicerats. En rekryteringsgrupp har tillsatts och Robert Johansson representerar EFS-föreningarna i Svensbyn och Sjulnäs.

 

Mer Ett och Annat

  • Samarbetsrådet i Infjärdens samarbetskyrka består av: Richard Asplund, Lennart Berglund, Pär Sandström, Robert Johansson, Charlotte Westerberg, Dan Burström, Britta Lysholm och Annika Lundgren
  • Kollekten den 6 mars ska gå till Ukrainas folk, via Act Svenska kyrkan
  • Lars-Åke Andersson har tackat ja till att vara huvudtalare på Bibeldagarna i nov 2022
  • Ett tomglashus ska byggas för att underlätta insamlingen av pant till vårt insamlingsprojekt
  • Vi noterade med glädje att Monika Larsson har gått med som ny medlem.

 

Sammanträdet avslutades med bön och förbön för ansvarsgrupp ett.

 

Hälsningar

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar