Styr mars 2021

Coronaläget

Vår förening står lite på paus eftersom pandemin inte har gett sig än. Himlakul ska starta upp med utomhusverksamhet i mars.

 

Ekonomi

Gåvomedlen har sjunkit och är ca 18000 kr lägre mot budget Till viss del beror det på att vi inte har haft några gudstjänster detta år.

 

Föreningsårsmötet

Då vi inte vill hålla vårt årsmöte digitalt så tvingas vi skjuta fram det på obestämd tid. Alla handlingar är klara så vi beslutade att skicka ut dessa till våra medlemmar och bifoga ett brev där vi förklarar läget. En kallelse kommer att skickas ut så snart vi kan fastställa ett datum för vårt årsmöte.

 

Ombud

Styrelsen utsåg

Pär Sandström och Helena Vesterlund till föreningens ombud  vid EFS Rikskonferens 15 maj (digitalt)

Lennart Berglund till föreningens ombud vid Region Norrbottens årsmöte 24 april (digitalt)

Roger Lundmark till föreningens ombud vid Storstrandsföreningens årsmöte 29 mars (digitalt)

 

Övrigt

  • Vi beslutade att installera ett larm på värmepumpen till en kostnad av ca 3000 kr
  • Förebedjare behövs till våra konfirmander från byn: Oskar Bergström, Simon Ekberg och Lukas Lundmark
  • Nästa sammanträde blir torsdag den 3 juni

 

Mötet avslutades med bön och förbön för ansvarsgrupp ett.

 

Hälsningar

Styrelsen, genom

Pär Sandström

Ett och annat från styrelsen 20210311

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar