Styr juni 24

Från Årsmötet 28 februari 2024

ETT och ANNAT

från EFS Svensbyns styrelsemöte 2024-06-03


Ekonomi

Inger Öhman håller god ordning på alla inkomster och utgifter i vår förening och resultatet för de första fem månaderna visar på ett litet plus. Pantbanken fortsätter att ge god utdelning. Under de första fem månaderna samlades in 14.694 kr till behövande i Ukraina.


Mat och Prat

Resultatet från samtalen i Mat och Prat har nu sammanställts och har fått oss att ta några (om än små) beslut: 1) vid nattvard ska vi använda altarringen och ha brutet duklag 2) en ”ledig” söndag under hösten ska det planeras in en bönesamling kl 18.00 3) en mötesledarutbildning ska anordnas under hösten 4) en av Himlakuls tisdagsträffar ska vara offentlig så föräldrar och andra kan bjudas in.

Dessutom kommer det att bli upptakt i bönhuset med surströmmingsfest (eller något annat gott om det saknas strömming).


Nya ansvarsgrupper

Från och med september blir det nya ansvarsgrupper. När det blir Höstfest så delar vi upp arbetet så att grupp 1 tar palten, grupp 2 fika och fiskdamm, grupp 3 försäljning och program. Vi delade också upp ansvaret för bibeldagarna i november. Grupp 1 ansvarar för fredag, grupp 3 för lördag och grupp 2 för söndag.


Rapport från samarbetsrådet

Roger Lundmark och Pär Sandström rapporterade från samarbetsrådet om bl a nya rekryteringar:

Anna Andersson blir ny kyrkoherde från årsskiftet

Håkan Johansson blir ny kontorschef

Lina Wikström blir ny diakon i Infjärden

Vik församlingsassistent i Infjärden – rekrytering fortsätter


Sammanträdesplan för hösten

Måndag 9 sept kl 18.30

Måndag 14 okt kl 18.30

Måndag 9 dec kl 18.30


Sammanträdet avslutades med bön och förbön, den här gången för ansvarsgrupp 2.


Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar