Styr jun 22

Från styrelsen 20210920

Ekonomi

Gåvomedlen per sista maj ligger ca 14.000 kr under budget men ändå är det ca 20.000 kr bättre än föregående år. Då bl a servering, ersättning för pant och bärarlag ligger högre än beräknat så går vår verksamhet på plus. Tack till alla generösa givare!


Arbetslaget i Infjärdens samarbetskyrka

Det blir en del ändringar i vårt arbetslag från och med hösten. Ewa Edström och Lina Wikström blir kvar. Rekrytering av präst och församlingsassistent pågår.

 

Tankar inför hösten

Vi vill även i fortsättningen ha tre gudstjänster per månad i bönhuset. Dessutom vill vi gärna ha ett bibelstudium, kanske varvat tillsammans med Infjärdens kyrka. Fredagsvåfflorna och Himlakul vill vi också ha kvar. Vi funderade också på aktiviteter utanför bönhuset, t ex Pilgrimsvandring. Vi beslutade att tillsätta en grupp för att omarbeta vår verksamhetsplan och att vi alla funderar på vilken riktning vår verksamhet här i byn ska ta.

 

Fastighetsfrågor

Vi beslutade att Kalle Wikstén får i uppgift att sköta vårt brandskydd med allt vad det innebär.

 

Vi beslutade också att anta ett bud från Frisco på nya bänkskivor i köket på 9.500 kr. Detta pris gäller för materialet. Vi utför arbetet själva.

 

Pantbanken

Huset till den nya pantbanken är nu klart för flyttning till återvinningsplatsen vid gamla Konsum. Det kommer att flyttas dit innan midsommar. Vi beslutade också att f o m 1 juni ändra vårt insamlingsmål till ACT Svenska Kyrkans Ukraina-insamling. All vinst från pantinsamlingen går till detta ändamål. Dit går också halva kollekten på de båda Svensbyliden-gudstjänsterna.

 

Förbön

Som vanligt avslutade vi vårt sammanträde med bön och särskild förbön för ansvarsgrupp tre.

 

Hälsningar

Styrelsen

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar