Styr feb 2022

Från styrelsen 20210920

Lite av varje

från styrelsemötet den 2 feb 2022

 

Årsmöte

Det är åter dags för årsmöte och när vi träffas den 23 februari hoppas vi att vi kan börja med att äta tillsammans. Alla papper är klara och vi kan redan nu konstatera att ekonomin har gått på plus trots att vi inte hade någon mötesverksamhet under våren.

 

Byapeng

Alla föreningar träffas för att gemensamt bestämma vem som ska söka byapeng. Vi är intresserade av att få bidrag till en lite upprustning av köket. Alla bybor har ju möjlighet att gratis låna bönhuset för olika arrangemang, så på det viset kommer byapengen alla tillgodo.

 

Mat och prat

Fredag den 1 april blir det Mat och prat i bönhuset. Vi äter och har det trevligt tillsammans och sedan pratar vi om viktiga saker för föreningen, t ex om framtiden. Vi hoppas att de flesta av våra medlemmar kan och vill komma.

 

DVD-bibelstudierna fortsätter

Det blir en fortsättning av bibelstudierna under ytterligare tre lördagskvällar.

 

Mer av Lite av varje…

  • Anna och Rickard rapporterade från möte om Storstrand. Man överväger att byta ut bänkarna i stora kapellet och att inreda källaren som servicehus till campingen
  • Den 11 mars är det samverkanskonferens i Uppsala. Vi har möjlighet att delta med en representant
  • PKR, Piteå Kristna Råd är en samarbetsorganisation mellan alla kristna församlingar i Piteå. De anordnar bl a Ekumeniska böneveckan i januari, pingstkonferensen på Storstrand och aktiviteter under PDOL. Då EFS Svensbyn är en av medlemsföreningarna i PKR fick vi möjlighet att yttra oss över verksamheten.
  • Tack till Olle Wennberg som lagat anslagstavlan
  • Lars Wangby går i pension efter sommaren. Rekrytering av ny präst med placering i Infjärden påbörjas under våren
  • Före detta PT-journalisten Anders Sandlund blir ny kommunikatör i Piteå församling

 

Som vanligt avslutade vi vårt styrelsemöte med bön och förbön för en ansvarsgrupp.

 

Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar