Styr feb 2021

Personalsituationen i Infjärdenkyrkan

Robert Johansson från EFS Sjulnäs berättade om läget inom samarbetskyrkan. Lars Wangby, präst och Lina Wikström, diakon är nya i arbetslaget. Lars Dahlberg är placerad på Kyrkcenter och Linda Jele vikarierar på sjukhuskyrkan. Ewa Edström och Julia Karam finns kvar i arbetslaget.

 

Årsmötesförberedelser

Årsmötet är planerat till den 24 mars, men styrelsen beslutade att, efter samråd och godkännande av revisorerna, skjuta på årsmötet tills det är möjligt att träffas fysiskt. För övrigt fanns det förslag på verksamhetsberättelse, ekonomisk årsredovisning, verksamhetsplan och budget, som alla godkändes att presenteras för årsmötet.

 

Annat lite av varje

  • Vi var positiva till att delta i en strategidag tillsammans med Region Norrbotten och EFS Sjulnäs, när det blir möjligt att träffas fysiskt
  • Patrullriks kommer att gå av stapeln i Mjösjöliden 2023
  • Vi bestämde oss för att skicka ett brev till alla våra medlemmar och medlemmar i ansvarsgrupperna. Det blir en hälsning och en förhoppning om ett återseende så snart när pandemin är över
  • EFS rikskonferens blir 14-16 maj och kommer att genomföras digitalt
  • Styrelsen har tagit fram en brandskyddsdokumentation
  • Till Bibeldagarna i november kommer prästen Joel Wadström från Luleå. Han medverkar fredagskväll samt de två gudstjänsterna på lördagen
  • Nästa sammanträde blir torsdag den 11 mars

 

Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström

Lite av varje

från styrelsemötet den 4 feb 2021

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar