Styr dec 21

Från styrelsen 20210920

Lite av varje

från EFS Svensbyns sammanträde med styrelsen 2021-12-01

 

Ekonomi

Det är sällan vi får meddela att vi ligger över budget, men per den sista november är vi faktiskt på plus 4000 kr mot budget. TACK till alla! Det kom in bra med pengar under Bibeldagarna och även Höstfesten inbringade en del trots att den blev inställd.


Ungdomsarbetet

Det är ca 80 barn inskrivna i scouterna i Sjulnäs. En hel del kommer från Svensbyn. Barnen är indelade i två grupper som träffas varannan vecka. Himlakul har 15-20  barn. Ledare är Julia Karam och Lina Wikström. De startar igen den 18 januari och de efterlyser också fler vuxna, då barnen är ganska livliga. Under våren blir det vid tre tillfällen Messy Church i Infjärdenkyrkan.

 

Visioner för framtiden

Vi hade ett långt samtal om de visioner som finns i föreningen. Så klart önskar vi nytändning och förnyelse och vi ber om vägledning både från Gud och våra medlemmar. Vi har våra tre gudstjänster per månad. Vill vi göra något mer? Något nytt? Något vi vill återuppta? Kanhända vi kan dryfta de här frågorna vid ett medlemsmöte. En tanke är att ordna en träff i bönhuset där medlemmarna bjuds in till mat, samvaro och samtal. Datum bestäms vid nästa sammanträde.Annat smått och gott

  • Årsmötesförberedelserna är igång. Det är tätt mellan årsmötena nu…
  • Styrelsen ska träffa EFS Sjulnäs till våren
  • Det skulle behövas någon/några som hjälper Allan och Inger med tomglastömningen
  • Vårt EFS-projekt har ändrat inriknting. Fortfarande gäller det flyktingar i norra Irak, men nu är det mer inriktat på att hjälpa familjerna att återvända till sina hembyar och etablera sig där

 

Tack

Till Piteå församling som har skänkt reflexvästar till alla volonärer

 

Medlemsvård

Vi avslutade som vanligt med att be för våra medlemmar.

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar