Styr aug 21

Från styrelsen 20210826


Ekonomin

Gåvomedelen är ca 23 000 kr lägre 25 augusti än budget men 500 kr mer än föregående år. Resultatet ca 10 000 kr under budget.

 

Årsmötet

Årets årsmöte genomförs onsdag 15 september med enkel måltid. Årsmöteshandlingarna skickades ut i februari men styrelsen har inväntat möjligheten att träffas fysiskt.

 

Hösten

Från och med nu blir det servering efter gudstjänsterna och våffelserveringen drar igång i september.

 

Övrigt

  • Årets arbetsdag kommer att handla om städning samt röjning av slänterna
  • Regionen vill genomföra en utbildning av styrelserna i Svensbyn och Sjulnäs och återkommer under hösten om det.


Nästa sammanträde

blir onsdagen den 20 september

 

Som vanligt avslutades möte med bön och förbön för ansvarsgrupp tre.

Styrelsen, genom

Anna-Karin Lundberg

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar