Styr april 24

Från Årsmötet 28 februari 2024

Lite av varje från styrelsemötet 2024-04-22


Det var en del viktiga frågor att behandla denna gång. Det var också premiär för en styrelse bestående av endast sex ordinarie ledamöter plus en adjungerad från ansvarsgrupp 1. Denna gång var det Helen Wikstén som gjorde oss äran.


Ekonomi

Gåvomedel och intäkter ligger lika med budget, däremot är kostnaderna något större. Det innebär att vi ligger med ett underskott på ca 18.000 per den 20 april.

Inger har undersökt om månadsgåvorna ger mer än vanlig kollekt. Det visar sig att så är fallet och vi fortsätter att annonsera månadsgåva en gång per månad. Vi konstaterar också att vår andel personalkostnader gentemot EFS Sjulnäs är 35% och för EFS Sjulnäs 65%.


Mat och Prat, uppföljning

Helena Vesterlund hade sammanställt samtalen kring vår verksamhet. Det framkom bl a:

1. Ansvarsgruppernas arbetsbörda är lagom nu, men den får/ska inte bli större.

2. Det är OK att fira gudstjänst i Infjärdenkyrkan men man känner sig mer hemma i bönhuset.

3. Viktigt att behålla sång- och musikgudstjänsterna, även nattvardsgudstjänster en gång/mån. Bra om vi kan behålla tre gudstjänster per månad. Viktigt att ha kvar Svensbyliden. Kyrkkaffet är viktigt men kanske kan förenklas.

4. Den verksamhet som saknas finns ofta i Infjärdenkyrkan, t ex Messy Church. Vi skulle kunna prova Bönesamling någon söndagskväll när vi inte har gudstjänst. VK gör ett jättebra jobb med att planera våra gudstjänster och ordna sång och musik.

5. Vi behöver bli fler – hur ska det gå till? Vi tror att personlig kontakt är bäst, kanske lättare att fråga folk till ansvarsgrupp. Bjud in Himlakuls föräldrar en tisdagskväll till ett program som ledarna har förberett. Programbladet uppskattas och viktigt att synas i sociala medier.

6. De flesta vill behålla tre gudstjänster i bönhuset. Krisar det för någon ansvarsgrupp kan man be om hjälp.


Vad betyder EFS Svensbyn för dig?

Många svar handlade om bönhuset som andligt hem där man upplever gemenskap, trygghet, hopp och en viktig del av tron. ”En plats där jag känner mig sedd och välkomman som jag är” skriver någon. Och en annan anonym skriver ”Har varit del av mitt liv de senaste 90 åren”


Övrigt

· Höstprogrammet presenterades så långt det är klart

· Det beslutades om nya ansvarsgrupper. Det finns uppsatt på anslagstavlan och ex att hämta på bordet i hallen.


Avslutning

Vi bad för ansvarsgrupp ett och för hela vår förening och vår samarbetskyrka.

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar