Styr 25 jan 2023

Från styrelsen 20210920

Na wårt

från EFS Svensbyns styrelsemöte den 24 jan 2023

 

Veronica Wiklund

Vi hade glädjen att hälsa Veronica Wiklund välkommen till bönhuset och Himlakul. Hon vikarierar för Julia Karam och kommer bl a att ha Himlakul varje tisdag. Hon har också hand om Liten och Stor, TGIF, deltar i konfirmandundervisningen samt besöker Sjulnässkolan varje torsdag.

 

Ny medlem

Vi hade också glädjen att hälsa en ny medlem välkommen till föreningen och till ansvarsgrupp 3.

 

Årsmöte

Den 22 februari kl 18.00 har vi vårt årsmöte. Handlingarna är i stort sett klara och Roger Lundmark kommer att samla ihop dem och låta Föreningsservice trycka och skicka ut dem. Årsmottot ”I din hand, Gud, är jag buren” kommer antingen att behållas ännu ett år eller så blir det ett nytt årsmotto, förslagsvis ”Hela vägen går han med mig” (Sv Ps 252). Årsmötet får avgöra detta.

 

Hjärtstartaren

I hallen i bönhuset finns det en hjärtstartare. Den är tänkt för i första hand besökare i bönhuset, men på förekommen anledning så har frågan väckts om den kunde bli åtkomlig även för närboende. Nu finns en nyckelgömma med instruktioner installerad vid entrédörren. Koden fås efter telefonsamtal till någon av de angivna personerna.

 

Avslutning

Som vanligt avslutades sammanträdet med bön och förbön för ansvarsgrupp 1.

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar