Styr 15 mars

Från styrelsen 20210920

Ett som annat från

styrelsemötet med EFS Svensbyn den15 mars 2023

 

Första sammanträdet efter årsmötet

Det betydde att vi konstituerade oss. Just inte någon skillnad från föregående år:

Lennart Berglund, ordförande (AU, samarbetsrådet)

Pär Sandström, vice ordförande (AU, samarbetsrådet)

Inger Öman, kassör (AU)

Anna-Karin Lundberg, sekreterare (BU)

Helena Vesterlund, vice sekreterare

Rickard Wikström, ledamot  (Underhållskommittén)

Roger Lundmark, ledamot (BU)

Ragnhild Sandström och Ulla Wikström (verksamhetskommittén)

 

Övrigt i kortform

  • Ekonomin är god. Vi fick in 5781 kr på pant under januari-februari. Det går oavkortat till Ukraina
  • Vi önskar ett styrelsemöte ihop med EFS Sjulnäs
  • Det behövs representation till Region Norrbottens mötesplats den 25 mars. Rickard och Ulla Wikström utsågs till ombud till EFS Riks årsmöte i Umeå under KrH-helgen
  • Det rapporterades från arbetsdagen tillsammans med Piteå församling. Arbetsdagen handlade om hållbarhet och om bearbetning av församlingsinstruktionen
  • Den 23 april kommer Lennart Johansson till EFS Svensbyn med Måndagskören. I den kören finns före detta svensbybon Alvar Berglund som är den som har önskat att få besöka oss på en gudstjänst
  • Stig Sundström blir huvudtalare på våra bibeldagar under Allhelgonahelgen
  • Patrullriks genomförs i Mjösjöliden i slutet på juli och i början på augusti. Vi har fått en förfrågan från Svensbyliden om vi kan hjälpa till med en del aktiviteter för deltagarna på hembygsområdet.
  • Det bästa till sist: Vi har fått hälsa en ny medlem välkommen, nämligen Tommy Berggren, numera boende på Edet

Avslutning

Vi avslutade sammanträdet med bön och förbön för ansvarsgrupp 2.

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar