Ref årsmöte 2024

Från Årsmötet 28 februari 2024

Referat från årsmötet 28 februari 2024


Vi började vårt årsmöte med en gemensam måltid som ansvarsgruppen hade ordnat. Sedan sjöng vi en unison sång och Lennart Berglund delade Guds ord med oss. En av våra medlemmar, Rickard Wikström, avled i december och det hölls en parentation med anledning av detta

.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Britta Berglund, ordförande, och Helen Wikstén, sekreterare. Verksamheten under 2023 redovisades under fem rubriker: Föreningen som helhet, Gudstjänsten, Barn- och ungdomsarbetet, Byagemenskapen och Studie- och kulturverksamheten.


Det framgick bl att

. Vi är 42 medlemmar

 . EFS Svensbyn är samarbetskyrka tillsammans med EFS Sjulnäs och Infjärdens      kyrka

· Vi har haft 28 gudstjänster och varit i snitt 40 deltagare

· Miniorgruppen Himlakul har haft ett tjugotal barn i åldern 6-9 år

· Fredagsvåfflorna har i snitt haft 26 besökare

· Varje fredag har skjuts gått till Sigvards. En till tre passagerare har följt med

· Pantbanken har samlat in över 33.000 kr och tillsammans med gåvor har vi skickat in över 42.000 kr till behövande i Ukraina

· Gåvor och kollekter har uppgått till drygt 308.000 kr, vilket är 63% av alla inkomster, totalt drygt 490.000 kr. Endast 9% utgörs av bidrag av olika slag.

· Förmedlade gåvor utgör 41% och Löner och arvoden är 35% av alla utgifter, totalt drygt 478.000. Årets överskott är alltså runt 12.000 kr.

· Gåvobudgeten för 2024 är oförändrad, 310.000 kr. Vi räknar med ett underskott på ca 5.000 kr.

· Styrelsen för 2024 ser ut på följande sätt: Pär Sandström, ordförande, Tommy Berggren, Anna-Karin Lundberg, Roger Lundmark, Helena Vesterlund och Inger Öhman. Det är en plats vakant.

· Styrelsen har en idé om att adjungera medlemmar till styrelsemöten framöver.

· Årsmottot för 2024 bestämdes till ”Hela vägen går han med mig” (Sv Ps 252).

Lennart Berglund har varit föreningens ordförande i 17 år och han avtackades med blommor. En blomma överlämnades också till Ulla Wikström, postumt till maken Rickard, som var en mångårig medlem av styrelsen.


Valberedningen hade förberett ärendena på ett bra sätt och presidiet skötte sig också exemplariskt så mötet blev både trivsamt och effektivt genomfört.


Tack till alla inblandade!

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar