Styr okt 19

EFS Svensbyn


Hänt och hört från styrelsen 2019-10-08


Ekonomi

Inger Öhman redovisade det ekonomiska läget. Vi ligger ca 6000 kr under budget, men november/december brukar ge överskott så läget är lugnt.

 

Höstfesten inbringade netto ca 17.000 kr och vi beslutade att ge detta till EFS insamling Se-Be-Ge. Årets insamling går till kristna och andra förföljda minoriteter i världen.

Vi beslutade också att försäkra värmepumpen för kommande år. Då det är osäkert med utgivningen av Svensbybladet avvaktar vi med att besluta om bidrag till bladet.

 

Utvärdering

Höstfesten: Ca 115 besökare noterades och allt fungerade bra. Till nästa år bör vi vara tydligare med det ändamål som överskottet går till.

Arbetsdagen: Dagen fungerade bra med många deltagare och att fler engagerades för innejobb

Himlakul: Stor grupp även denna termin, över 30 st. Det har varit lugnare så här långt. Fungerar bra med pussel och ritbord samt samlingar. Inger fick styrelsens uppdrag att kolla vad hjälpledare i församlingen får för ersättning.

 

Motion till Storstrandsföreningens årsmöte

Roger Lundmark har tagit fram ett förslag till skrivelse från EFS Svensbyn och Furubergskyrkan till Storstrandsföreningen. Om inte Storstrandsföreningen ställer sig bakom förslaget avser föreningarna att skicka en motion till Storstrandsföreningens årsmöte 2020.

 

Övrigt

Tisdagar 09.00 är det morgonbön och gemensam samling på Infjärdenkyrkan. Samlingen räcker ca en timme och är öppen för alla. Bra möjlighet att träffa de anställda.

 

Två av våra medlemmar har lämnat oss under sommaren och hösten, Erling Sandström och Gertrud Lindkvist. Vi får tacka Gud för vad de fått betyda för sina nära och kära och för vår förening.

 

Som vanligt avslutade vi vårt sammanträde med bön och förbön, den här gången för ansvarsgrupp ett.

Hälsningar

Styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved