Styr mars 2020

EFS Svensbyn


 

Ett och annat

från EFS Svensbyns styrelsesammanträde den 20 mars 2020


Konstituering

Eftersom detta var första sammanträdet efter årsmötet så konstituerade vi oss. Så här blev det:

Ordförande (vald av årsmötet): Lennart Berglund

Vice ordförande: Pär Sandström

Kassör: Inger Öhman

Sekreterare: Anna-Karin Lundberg

Vice sekreterare: Helena Vesterlund

Dessutom valdes till:

AU: Lennart Berglund, Inger Öhman, Pär Sandström

BU: Roger Lundmark, Anna-Karin Lundberg

VU, VK: Ragnhild Sandström, Ulla Wikström

Samarbetsrådet: Lennart Berglund, Pär Sandström

Kontaktperson, underhållskommittén: Rickard Wikström

 

Övrigt i korthet

  • Ekonomin är i god balans
  • Britta och Lennart Berglund samt Roger Lundmark utsågs till ombud till Region Norrbottens årsmöte på Storstand den 25 april
  • Roger Lundmark utsågs till ombud till Storstrandsföreningens extra årsmöte den 22 juni
  • Inga ombud utsågs till EFS Riks årsmöte
  • Nya ansvarsgrupper f o m september 2020
  • Svensbydagen kommer att gå av stapeln lördag den 8 augusti. Programmet är inte klart men EFS erbjuder sig att servera våfflor samt ordna en lite utställning om EFS Svensbyn
  • Elsa Öhman, medlem sedan många år, avled den 9 mars 2020
  • Rickard ska ta in anbud gällande målning av bönhuset.
  • Vi fick rapporter från Storstrandsföreningens årsmöte samt från Samarbetsrådet.

 

Sammanträdesplan

Tisdag 21 april, kl 18.30

Tisdag 2 juni, kl 18.30

Torsdag 20 aug, kl 18.30

 

Avslutning

Mötet avslutades med bön och förbön för ansvarsgrupp 1.

 

Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved