Styr okt 18

Ett och annat från sammanträdet med EFS Svensbyn

2018-10-18


Ekonomi

Ekonomin är bra, drygt 5000 kr över budget.


Höstfesten och SeBeGe

Höstfesten upplevdes som lyckad. Mycket folk och god stämning. Det blev inte lika mycket vinst som vanligt då vi bl a slopat lotterierna. Ca 15000 kr netto vilket vi beslutade skulle gå till SeBeGe-insamlingen. SeBeGe är EFS egen insamling till olika projekt i utlandet.


Bönhuset

Bönhuset behöver målas om inom en treårsperiod. Rickard får i uppgift att ta in offerter på detta. Vi föreslår att man budgeterar för denna kostnad under en treårsperiod. Rickard har också beställt och fått en skylt för två parkeringsplatser för funktionshindrade. Skylten kostade ca 900 kr.


Bibelveckan

Mattias Winblad von Walter är huvudtalare. Huvudrubriken är Att söka tillvarons djup – om livet och gudsrelationen. Ola Marklund är mötesledare på alla gudstjänster. Torsdag kväll blir det bibelsamtal och bön inför bibelveckan kl 18.00. Ansvarig är Anna-Karin Lundberg.


Annat

•Julia Lundberg har varit på utbildning under veckan

•Lennart rapporterade att ungdomsgruppen i Sjulnäs har ca 35 deltagare. Det behövs hjälpledare

•Lennart har träffat regionala utskottet och rapporterat från vårt samarbete med församlingen

•Linda Jele har lett en träff för blivande deltagare i Besöksgrupp. Två deltagare från Svensbyn

•Lars Dahlbäck har lett en träff för mötesledare. Fyra deltagare från Svensbyn

•Anna-Karin har fått inloggning till EFS centrala register för att på ett ställe kunna hålla medlemsregistret aktuellt


Bön för ansvarsgrupp 3

Styrelsemötet avslutades som vanligt med bön. Denna gång för ansvarsgrupp tre.


Styrelsen, genom

Pär Sandström


Styrelsen juni o aug 2018

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar