Styr jan 18

EFS Svensbyn


Lite av varje

från styrelsemötet den 18 januari 2018


Årsmötesförberedelser

Dagens sammanträde handlade till stora delen om det stundande årsmötet. De handlingar som behövs gicks igenom. Ekonomin har varit god och bokslutet visar ett överskott. Däremot har vi mist två av våra medlemmar så nu är vi 47 medlemmar. Vi behöver fler som kommer med.


Infjärdenmässa

Under våren planeras två s k Infjärdenmässor. I februari i Infjärdenkyrkan och den 11 mars i Svensbyn.  En särskild agenda för dessa mässor har utarbetats och planeringen sker tillsammans med de anställda och ansvarsgruppen. Bl a önskar man att lokala sångare/musiker kan medverka och att mässorna ska ha särskilda teman. Den första mässan har temat Hopp och den andra Liv.


Träff om Storstrand

Försäljningen av Storstrand har dryftats många gånger under förra året. Ännu är inget klart, men den 22 januari har EFS Norrbotten kallat föreningarna till möte för att lyssna till deras synpunkter. Roger Lundmark och Rickard Wikström representerar EFS Svensbyn på detta möte. Vår ståndpunkt är att köpesumman inte bör överstiga låneskulden.


Arvoden och ersättningar

Alla arvoden och reseersättningar regleras f o m 2018-01-01 av Piteå församling. En särskild blankett finns framtagen. Ifylld blankett skickas till Piteå församling


Kyrkorådet

Lennart Berglund och Robert Johansson har bjudits in till kyrkorådet den 27 mars, för att berätta om respektive förenings verksamhet.


Sammanträdesplan

Måndag den 26 feb, 18.30

Onsdag 11 april, 18.30

Måndag 4 juni, 18.30


Avslutning

Som vanligt avslutades mötet med bön och förbön för ansvarsgrupp ett.


Styrelsen, genom

Pär Sandström

070-6625108Styrelsen 2018-01-18

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved