Styr feb 18

EFS Svensbyn


Det viktigaste

från årsmötet samt sammanträdet med EFS Svensbyns styrelse den 2018-02-26


Styrelsen 2018

Ordförande: Lennart Berglund

Vice ordförande: Pär Sandström

Sekreterare: Anna-Karin Lundberg

Vice sekreterare: Amanda Lundmark

Ledamot: Ewa Ekberg

Ledamot: Roger Lundmark

Ledamot: Rickard Wikström


Utskott och andra funktioner

Arbetsutskott (AU): Lennart Berglund, Roger Lundmark

Byautskott (BU): Anna-Karin Lundberg, Pär Sandström

Verksamhetskommitté (VK): Ragnhild Sandström, Ulla Wikström (kontaktperson Pär Sandström)

Underhållskommitté: Jonas Ekberg, Mimmi Lundmark, Britta Wennberg, Rickard Wikström

Husmor: Mimmi Lundmark, Ulla Wikström

Telegramombud: Ulla Wikström

Missionsombud: Helena Vesterlund

Ansvarig hemsida: Anna-Karin Lundberg

Pressombud: Pär Sandström

Storstrandsombud: Anna-Karin Lundberg

Studieråd: Gösta Lundberg, Pär Sandström

Statistik- och bidragsansvarig: Gösta Lundberg


Verksamhetsplanen mer konkret

Styrelsen spånade kring verksamhetsplanen och bl a dök det upp förslag om temakvällar med samtal, inbjudan av ungdomskör och allsång. Det betonades att det inte behöver vara mer än 1-2 gånger per termin. Om det inte är för ofta är det lättare att engagera människor.


Kort om fler viktiga saker

Ekonomin fortsätter att vara god

•Vi fortsätter med burkinsamlingen och kollekter till Flyktingbarn i Irak

•Sjukhuskyrkan får 5000 kr i bidrag till sin verksamhet

•Vi har fått beg diskmaskin och spis från Infjärdenkyrkan

•Vi behöver skaffa ”gröna psalmböcker” med stor stil


Årsmotto

Årsmottot för 2018 är HERRE TILL DIG FÅR JAG KOMMA!


För styrelsen

Pär Sandström

070-6625108


Styrelsen 2018-02-26

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved