styr dec 18 o jan 19

EFS Svensbyn


Lite av varje från

styrelsemötena 2018-12-11 och 2019-01-29

Ekonomi

Bibelveckans intäkter var 24000 kr, fredagsfikat har gett ett netto på 18500 kr, skördefesten 16300 kr. After Work har gått jämnt ut. Årsmötet kommer också att visa på ett bra resultat för 2018. Fördelningen av lönemedel mellan EFS Svensbyn och EFS Sjulnäs omprövas varje år efter medlemsutvecklingen. Lönesumman är på ca 420000 kr och 2019 delas den så att EFS Svensbyn betalar 35%.


Himlakul

Under 2018 har det varit 15-20 barn på Himlakul. Det har varit positivt att åldern höjts till 6 år. Den 5 februari blir det Himlafest för alla barn och deras anhöriga. Himlakul medverkar vid gudstjänsten den 14 april. Det blir också Himlakuls avslutning för terminen.


After Work

Vid senaste After Work var det 25 betalande plus barn. Nästa After Work ordnas i början på mars och då kommer det att bli en något enklare och billigare variant.


Årsmotto

Årsmötesförberedelserna är gjorda och alla papper klara. Det föreningen ska besluta om är bl a ett nytt årsmotto. Tre förslag finns f n:

Vi är inte här förgäves (Psalm 794)

Godhet har makt över ondskan (Psalm 782)

Vi är ett folk på vandring (Psalm 617)


Övrigt smått och gott

•Solistmick har inköpts

•Julkort har skickats till alla våra gästande predikanter

•GDPR – de register vi har är kartlagda av Anna-Karin Lundberg

•Storstrandsföreningen har årsmöte den 15 mars


Nästa sammanträde

Den nya styrelsen sammanträder och konstituerar sig torsdagen den 14 mars kl 18.30.


Styrelsen i januari 2019, genom

Pär Sandström


Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved