Styr aug 18

EFS Svensbyn


SMÅTT OCH GOTT

FRÅN STYRELSENS MÖTEN I JUNI OCH AUGUSTI 2018
Höstprogrammet m m

•Programmet har delats ut och innehåller bara ett föreningsmöte. Tanken är att efter varje styrelsemöte ska det bli information och samtal i samband med fikat.

•Höstfesten den 7 oktober – följande ansvarsfördelning gäller

Ansvarsgrupp 1 ansvarar för försäljning och fiskdamm

Ansvarsgrupp 2 ansvarar för programmet

Ansvarsgrupp 3 ansvarar för paltserveringen

•Bibeldagarna 2-4 november – följande ansvarsfördelning gäller

Ansvarsgrupp 1 ansvarar för gudstjänsterna på lördagen

Ansvarsgrupp 2 ansvarar för gudstjänsten på fredagen

Ansvarsgrupp 3 ansvarar för gudstjänsten på söndagen

•Himlakul startar tisdag den 4 sept 17.30. Öppet för barn mellan 6-9 år


Storstrand

Arbetsbördan har känts tung för föreningen under sommaren. Anna-Karin får till uppgift att ta reda på hur ansvaret på Storstrand fördelas


Ekonomi

Gåvomedlen per sista maj ligger knappt 8000 kr över budget. Styrelsen har äskat följande medel av Piteå församling: Två Himlafester 5000 kr, Klockarträsklägret 20000 kr, Externa talare 10000 kr, skyltning av plats för funktionsnedsatta 2000 kr.


Medlemmar

Styrelsen beviljade Malin Steggo och Jenny Lundberg utträde ur föreningen. Vi är nu 43 medlemmar.


Sammanträdesplan

Torsdag 18 oktober, kl 18.30

Tisdag 11 december, kl 18.30

Torsdag, 22 januari, kl 18.30

Kom gärna med förslag på ärenden!


Hälsningar styrelsen, genom

Pär SandströmStyrelsen juni o aug 2018

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved