Styr april18

EFS Svensbyn


Ur protokollet

från styrelsemötet 2018-04-11
Ekonomi

Det ekonomiska läget är gott. Bl a har vi fått en anonym gåva från en icke medlem på 10.000 kr. Tack säger vi till denne okände välgörare.


Rapporter och annat viktigt

Anna-Karin Lundberg rapporterade från Storstrandsföreningens årsmöte. 2017 har gått med en vinst på ca 250000 kr. En inbjudan har kommit till oss från Storstrand. Den 17 april ska uppgörelsen om övertagandet av fastigheten presenteras. (Roger Lundmark och Pär Sandström deltog i presentationen. Storstrandsföreningen köper Storstrand för 2,6 miljoner av EFS Norrbotten.)


Lennart Berglund har deltagit i en träff med kyrkorådet. Infjärdenkyrkan och Furulundskyrkan var inbjudna för att ge en inblick i hur samarbetet utfallit.


Julia Lundberg har bjudit in till en träff om ungdomsarbetet i Infjärden. Lennart Berglund och Anna-Karin Lundberg deltar.


Pär Sandström rapporterade från mötet med verksamhetskommittén (VK). I samband med Höstfesten kommer Svensby bönhus att presenteras som en del av samarbetskyrkan. VK tog upp önskemål om psalmsångskväll, besöksgrupp och ungdomsgrupp. Infjärdenmässan har utvärderats med positivt resultat. VK träffas i slutet av april nästa gång.


EFS Riks har sitt årsmöte i Luleå den 12 maj. Ombud från Svensbyn är Anna-Karin och Gösta Lundberg samt Ragnhild och Pär Sandström.


Frågan om Svensbybladet har diskuterats bl a på Hembygdsföreningens årsmöte. Styrelsens uppfattning är att Svensbybladet fyller en viktig roll för byns sammanhållning. På nästa föreningsträff bör denna fråga tas upp.


Avslutning

Sammanträdet avslutades med förbön för ansvarsgrupp tre.


Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström


Styrelsen 2018-02-26

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved