Storstrand

EFS Svensbyn


Arbetsdagar på Storstrand 2020

Årets arbetsdagar infaller under veckorna 21 och 22. Se mer information i brevet nedan.


Var och en väljer dag och arbetsuppgift och kontaktar Storstrand om det.


Tisdag 19 maj har 4 från Svensbyn anmält sig. Kanske fler vill haka på då?


Copyright © All Rights Reserved