Reforma

EFS Svensbyn


Andakter

Reformationsdagen

Det levande ordet

 

Jag har varit hos en audionom för en undersökning. Visst låter det fint, jag har alltså varit hos en person som är expert på hörseltester. Det har blivit allt för många, ”vad sa du?” det senaste året från min sida. Hustrun har fått upprepa sina frågor och svar, för många gånger, för att det skulle vara normalt med min hörsel.

 

Det visade sig att jag hade tappat ganska mycket av min förmåga i de högre frekvensområdena men att jag var i acceptansnivå inom ramen av ett vanlig samtal.


Jag har nämligen upptäckt att, ska hustrun och jag ha ett samtal, och föra en dialog på ett normalt sätt, då kan vi inte längre prata vända ifrån varandra. Jag måste sitta ner och se henne i ögonen för att höra vad hon egentligen säger. Gång på gång har jag missuppfattat vad hon sagt på grund av att jag egentligen inte har hört vad hon sagt, istället har jag gissat vad hon försökt förmedla till mig.

Jag såg ett videoklipp på juotub där en liten gosse fått inopererat en sorts hörapparat i skallbenet.  Att se hans ansikte när han hörde vad mamma och pappa sa till honom, den bilden den sitter som fastgjuten i mitt inre. Bilden av hur mamman och pappan grät av lycka när deras son äntligen kunde höra deras röster, den bilden, den är oslagbar.


Min lilla syster Åsa är audionom och har arbetat med hörselskadade i många år. Hon har beskrivit hur dessa hörhjälpmedel har förvandlat vardagen för så många människor.

 

I Hortlax kyrka hänger ett antependium där texten lyder, ”Hör så får er själ leva.”


Till helgen har vi rubriken ”Det levande ordet.” Texterna talar till oss om hur viktigt det är att lyssna in Guds ordet, att ha hörande öron.

 

De ord jag har talat till er är Ande och liv. Det bor himmelsk elektricitet i Jesu ord. Man kan få en stöt genom dem, säger den gamle prosten Bengt Pleijel. En del människor orkar inte lyssna till Jesus, därför drar de sig tillbaka och vill inte längre följa honom Det skedde i vår text men också i dag.  Man vill inte höra, man tycker att hans ord är för hårda, när han bland annat säger, ”Jag är vägen sanningen och livet.” Så kan man väl inte säga i denna urbaniserade, och upplysta tid, ingen religon kan väl sätta sig före någon annan! Men Jesus säger gång på gång till lärjungarna, att vägen till Fadern går igenom mig. Paulus skriver att, ”Guds ord är som ett tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande led och märg och blottlägger hjärtas uppsåt och tankar.”          


Dom som hör hans ord och tar vara på dem får liv, ljus, kraft från dem.

 

Jag kommer nog bli tvungen att skaffa mig en hörapparat för att jag ska kunna uppfatta hustruns och mina med människors ord. Gud har en hörapparat som hjälper oss att höra hans ord, den är alldeles gratis. Det är Guds Helige Ande. Han vill hjälpa oss att höra det Gud vill säga till oss.

 

Jesus såg med besvikelse på hur många människor lämnade honom på grund av det dom hörde. Därför vände sig Jesus till de tolv och sa, ”Inte vill väl också ni gå er väg?”


Petrus hade lyssnat på lärjunga sätt, det var Guds Ande som talade till honom, och de tolv lärjungarna när han sa. ”Herre till vem skulle vi väl gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”

 

 

Allt gott En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved