Pingst

Andakter

Pingstdagen

Den Helige Ande

 

”Du förstår Gösta att orden fullkomligt studsade upp ur bibeln, det var som att titta ner i en asfaltkokare.” Orden kom från en prästkandidat som berättade hur han fick en upplevelse av den Helige Ande. Han studerade till präst utan att själv ha en tro på vad han läste. Han tyckte att prästyrket var bra som social arbetsplattform. I desperation bad han att Jesus skulle hjälpa honom i hans studier eftersom han inte fattade vad bibeln talade om. I sin förtvivlan bad han: ”Om du finns Jesus måste du hjälpa mig.”

 

Han hade fått i uppgift att i sin klasspredikan tala över pingstdagens text och i sitt oomvända desperata tillstånd fattade han ingenting. Där och då i sitt studentrum böjde han knä vid sängen och bad bönen, ”Om du finns Jesus måste du hjälpa mig.” Denna enkla bön mitt i hans förtvivlan förvandlade honom från en tvivlare till en fantastisk förkunnare och själavårdare.


Den första kyrkan var enormt beroende av den helige Ande. Men redan på 100-talet hade kyrkan förlorat karismatiken, budskapet var att den helige Andes nådegåvor inte längre behövdes. Men under 1900 talets pingst och karismatiska väckelser förändrades synen och vikten av den helige Andes kraft.


 Carl-Erik Sahlberg som var teol. dr och docent i kyrkohistoria dog för ca. ett halvår sedan. I hans sista bok, ”Den Helige Ande, kraft till tjänst,”  skriver han om den Helige Ande som den viktigaste personen för tjänsten i Guds rike.  Carl Erik berättar om sitt eget personliga möte med den Helige Ande och hur det blev starten för en växande dynamisk prästtjänst med Andens gåvor och kraftgärningar i bruk. Det är en bok som jag varmt rekommenderar.

Till helgen firar kyrkan sin födelsedag. Vi brukar säga att kyrkan föddes på pingstdagen då den Helige Ande kom över de bedjande lärjungarna. I våra kyrkor kommer vi att tala, läsa och begrunda miraklet i Jerusalem. Detta språkunder som lärjungarna fick vara med om, när den helige Anden föll över dem, och folket.


Jag vilar i Pingstdagens evangelietext, att Jesus orden denna helg också gäller dig och mig där han säger:

”Hjälparen den Helige Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”

Jag tror att vi som vill följa Jesus och ledas av hans Ande, ska be ofta, och mycket om Andens närvaro över våra liv. Jag tror nämligen att det är hans vilja.

 

Jesus säger att när den Helige Ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vitten. ”Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta.”

Det är sanningens Ande som kommer till oss. Sanningen som är Jesus. Det är alltså Jesu Kristi Ande som vilar i oss, som är hans kyrka på jorden.


Den unge prästkandidaten som i sin förtvivlan bad, mitt i sin otro, ”Jesus om du finns måste du hjälpa mig.” Han fick bönesvar som ett mirakel, där Guds ordet blev levande och förvandlade honom.


Detta är också min erfarenhet att min vän, den Helige Ande, han är min hjälpare och mitt stöd till att försöka förmedla det allra viktigaste i världshistorien, nämligen Jesus Kristus.

 

En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman