Om

EFS i Svensbyn är


en självständig organisation inom Svenska kyrkan, demokratiskt uppbyggd och partipolitiskt neutral med betoning på lekmannaengagemang och vardagskristendom.


EFS Svensbyn vill vara en samlingspunkt och kyrkan i byn. Vill finnas till för svensbyborna!


EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, består av ca 16.000 människor som är medlemmar i någon av de 400 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus i vardagen. EFS Svensbyns  historia startade 1908. Idag har föreningen ett 50-tal medlemmar i varierande åldrar.


Välkommen till EFS i Svensbyn du som vill delta i gudstjänster.

EFS Svensbyn = Svenska kyrkan.


Välkommen också du som vill bli medlem i föreningen. Föreningen äger bönhuset, bidrar ekonomiskt till församlingsassistent anställd av Svenska kyrkan, stationerad i Infjärden, och bedriver verksamhet i form av gudstjänster, barnverksamhet m m . Medlemsavgiften är 150 kr per år.