nyårsd

Andakter

Nyårsdagen

I Jesu namn

 

Jag håller på att skriva om min och hustruns släkts historia. Till min hjälp har jag fått några av mina syskonbarns nyfunna intresse av släktforskning. De har gett mig datum och namn på mina förfäder till sjuttonhundratalets slut. Sofia och Maria är namn som återkommer bland mina kvinnliga förfäder.

När jag tittar i olika namn lexikon visar det sig att Sofia och Maria hör till det namn som är en av världens mest vanliga kvinnonamn.

 

Namnet Maria vågade man inte kalla något flickebarn under medeltiden eftersom namnet ansågs  heligt. Men nu i den kristna världen är detta det vanligaste kvinnonamnet. Sofia är Grekiska och har betydelsen vishet.

Texterna inför nyåret i våra kyrkor handlar om Jesus och hans namn.

 

Ett av hans namn är vishet. Profeten Jeremia sa om Jesus. ” Detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, Fredsfurste.” Dessutom sägs det om honom att han är vishetens begynnelse för att återknyta till namnet Sofia. Sofia och Maria är nu världens mest vanligaste flicknamn, men Jesu namn är det mest kända och viktigaste av alla namn.


I en av helgens nyårstexter får du och jag en hälsning från visheten själv; ”Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig  frukta.”

Gud kommer till oss med det vackraste, dyrbaraste och finaste han hade. Han kommer till oss med sin Son.

Gud erbjuder människan himlens alla rikedomar och skatter. Han erbjuder människan förlåtelse, frid och evigt liv.

Livets stora mysterium finns gömt i detta namn, JESUS.

Han som är vishetens begynnelse, han som kan alla våra släktingars namn, han som  utforskar våra hjärtan, han säger, ”Se på mina händer har jag tecknat dig”. Men också i 5 Mos 4:24 ”Ty Herren din Gud är en förtärande eld en svartsjuk Gud”.


Det finns en lidelse i Guds kärlek till dig och mig. Hans lidelse och kärlek för oss har ingen gräns. Han har tecknat ditt och mitt namn i sina händer. Inte med bläck och penna utan med grova spikar som drevs genom hans händer.

 

Vet du om att du är ett Guds barn, inte på grund av det du gör eller gjort, vad du känner, vad du tycker, vad du vill, eller din bibelläsning, eller din bön, eller dina gudstjänstbesök.

Allt vilar i en historiks händelse för 2000 år sedan, när Jesus blödande på korset, i sitt sista andetag ropade, ”Det är fullbordat”.

 

Det berättas om en man som inte kunde vila i sin tro, han fick i en dröm se hur Gud gav honom en bok. På varje sida stod det bara en enda sak, ” Det är fullbordat,” Sida efter sida, ett ord, ”Det är fullbordat.”

Vårt nya år får vi börja i det namnet som har fullbordat.

 

Ett gott slut och ett gott nytt år.

 

Gösta Degerman