Nyår

Andakter

Nyårsdagen

I Jesu namn

- Mormor kan du inte berätta en gång till om Jesus barnet och hans mamma Linda! Den lite udda förfrågan fick en svägerska till mig av sitt barnbarn.

Min svägerska hade suttit med sitt femåriga barnbarn framför julkrubban och berättat om Jesus och de strapatser som Maria och Josef fick utstå. Hon berättade om hur Maria lindade och lade Jesus i en krubba. Någon vecka efter detta första samtal i ämnet, kommer barnbarnet hem till mormor igen och vill höra om Jesus och hans mamma ”Linda”.


Han hade uppfattat att ”Linda” var den som lade Jesus barnet i krubban.

Tänk så här är det med all information som vi ger till varandra. Hur lätt är det inte att missförstå vad den andre säger. Så är det också med den Kristna tron. 

Gång på gång har jag försökt förklara den kristna tron. Jag vet inte hur många gånger jag i min bristfällighet, fått förklara, vad jag ser Guds ord säger om oss, människor.


Här i norra Sverige har jag mött människor som ser Gud som den hotfulle och straffande Guden. En Gud som kräver och hotar. När jag hör dessa människors beskrivning om hur de uppfattat Gud, känner jag hur jag upprörs i mitt inre av en sorts ilska, men också av en förtvivlan, att jag och mina medkristna har så fatalt misslyckats med att beskriva Gud.


Under Juletiden beskrivs Gud på ett för mig alldeles fantastiskt sätt. Gud kommer till oss. Inte uppifrån utan underifrån.


Texterna handlar inför det nya året om Jesus. I Jesu namn börjar vi detta nya år.

Gud kommer till oss med det vackraste, dyrbaraste och finaste han hade. Han kommer till oss med sin Son.


Gud erbjuder människan himlens alla rikedomar och skatter. Han erbjuder människan förlåtelse, frid och evigt liv. När Gud kommer till oss i detta namn, kommer också himlen till oss.


Livets stora mysterium finns gömt i detta namn.

Maria fick gång på gång bekräftelse från både änglar och människor att detta barn var sänd från himlen. Himlen har nu landat mitt ibland oss. Evangeliet är ett glatt budskap om en Gud som så älskar sin skapelse att han sänder det dyrbaraste han äger, för att rädda dig och mig till det eviga livet.


Kan du ta emot detta evangelium, att Gud har ”lindat” in dig, i sitt kärleks evangelium.


Episteltexten för nyårsdagen från Hebreerbrevet 13, får vara en hälsning från mig till dig. ”Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig  frukta.”

Ett gott nytt vlsignat år önskar jag dig.

Gösta Degerman