Mikaels dag

EFS Svensbyn


Andakter

Den helige Mikaels dag

Änglarna


Oooopps! Hjälpas ligen! Jag var på väg att falla tre våningar från ett tak. Jag arbetade under tidigt sjuttiotal några få år som snickare, och just vid detta tillfälle var klockan ca 16.00, och det var dags att gå hem för dagen. Jag skulle bara spika en sista spik på asvaboards plattan vid takfönstret när jag halkade till på den frostbeklädda takstolen.


Jag föll handlöst över taket och instinktivt slängde jag mina armar omkring takstolstassen där jag beklagligt nog ställt min bågsåg. När jag slängde armarna omkring taktassen greppade jag oturligt nog också om bågsågens blad och drog med handen efter den. Det sprutade blod från min högra hand när min kompis fick tag i mig och på något märkligt sätt lyckades han lyfta mig upp på taket igen. Det blev ilfart till sjukhuset där akutläkaren fick en hel del jobb med att sy ihop min trasiga hand. Som tur var slets inga senor av men nerverna i handen fick lite stryk.


Våra kvällstidningar skriver nu och då  på sina löpsedlar om att den och den hade änglavakt i samband med någon trafikolycka eller arbetsplats olycka. Jag ser det som så, att jag hade en ängel i min arbetskamrat som med övernaturliga krafter lyckades lyfta mig upp på taket igen.


En ängel mötte också den lilla flickan som ramlade huvudstupa ner i den öppna källarluckan i köket. Mamman skrek i förtvivlan när hon såg vad som hände. Hon sprang fram till källarluckan för att om möjligt kunna hjälpa sitt barn. När mamman tittade ner i den mörka källaren såg hon in i sin dotters glada ögon. ”Jag slog mig inte alls mamma, det var en stor fin vit farbror som fångade upp mig.”


En av bibelns mest självklara vittnesbörd, det är att det finns änglar eller budbärare som kommer till människorna med hälsning och hjälp från Gud själv.

Genom åren har jag hört många berättelser om änglabesök hos människor i min närhet. Det gemensamma vittnesbördet från dessa är en känsla av helig Gudsnärvaro.


Änglar handlar helgens texter om. Vi möter Natanael som får höra av Jesus att om han följer honom ska han få se; ”Himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen.” Natanael blir överbevisad att Jesus är Guds Messias. Han säger; ”Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung”. Hans bekännelse följs av den ene efter den andre av lärjungarna. De umgicks med Jesus under tre år och fick vara med om de mest fantastiska saker en människa kan få vara med om. De blev så förvissade, att i princip alla led martyrdöden på grund av sin övertygelse.                                                                                          

Petrus vågade vara så trosviss att han kunde säga strax innan Jesus skulle lida och dö; ”Vi tror och förstår att du är Guds Helige”. Han får vara med om hur en ängel befriar honom från fängelset, likaså Paulus och Silas får vara med om samma sak.  I början av Lukasevangeliet möter vi en ström av änglabesök, där Maria, Josef, Sakarias och även de vise männen fick änglabesök.                          

 

Änglar finns dom? Jovisst tror jag det. Både högst mänskliga och andliga.

 

Den kristna kyrkan har alltid trott på änglar och änglars närvaro i vår vardag. Media använder ofta ordet änglavakt när någon mirakulöst blivit räddad. Den mirakulösa räddningen har hänt med dig och mig, att i Jesus Kristus har Gud lyft av alla våra bojor och band och öppnat en ny och levande väg till hans paradis. Dörren står öppen för var och en som vill.

 

 

Allt gott och en trevlig helg önskar jag dig.

 

Gösta Degerman

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved