Kyndelsmäss

Andakter

Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie Kyrkogångsdag

Uppenbarelsens ljus

 

”Koronja, koronja, koronja alla bara pratar om koronja.” Det var mitt barnbarn Tore som var evärdeligt less på corona pratet. Store bror Åke menade att det enda som var positivt med corona det var, som han sa; ”Det som är bra med corona det är att lillebror har lärt sig att tvätta sina händer.”

 

 Jo det svenska folket, och även barnen, har lärt sig att tvätta sina händer, de har upptäckt att det är ett bra metod att använda sig av för att hindra coronaviruset att slå rot i våra hem.


Det som vårdpersonalen har haft som ett mantra i årtionden, att tvätta sina händer, det har äntligen slagit rot i det svenska folkdjupet.


För min egen del har jag ända sen vi var nygifta fått höra hustruns röst när hon kontrollerande har ropat till mig, ”Har du tvättat händerna?” Hon har den största delen av sitt förvärvsliv arbetat inom vården på olika sätt. Därav den återkommande frågan, ”Har du tvättat händerna?”                      


Genom åren har det blivit något av en reningsrit för mig att vid varje toa besök, matstunder, butiksbesök och andra besök utanför hemmet, typ sorgehus, dop och vigselsamtal har hustruns uppmanade fråga etsats sig fast i min hjärnbark. ”Har du tvättat händerna?” Nu för tiden är det något som sker automatiskt i mitt liv.

 

Renings riter kan vi läsa om i vår bibel, Israels folk fick klara direktiv hur de skulle tvätta och bada för att hålla sig rena. I gamla testamentet kan vi läsa om hur de fick uppmaningar att bygga WC ute i öknen. Ja väldigt enkla toa stolar som en grop i marken som man sedan kunde fylla igen.       


Anders Tegnell skulle nog tycka att de reningsföreskrifter Israel fick som direktiv från Gud skulle passa även i svensk kontext, eftersom det handlade mycket om hand, fot och hela kroppens rening i bad.


En rit som vi kan läsa om i helgens texter det handlar om det som vi i dag kan härleda till barndopet. Det gällde omskärelsen av gossebarn.

                                                                              Josef och Maria var noga med att lagen skulle följas därför begav de sig till templet för den reningsprocess som var lagstadgad och att gossen Jesus skulle bli upptagen som en fullkomlig Israelit.

Jesus fick i omskärelsen ett märke som alla gossebarn i Israel fick när de var åtta dagar gamla. Likaså döper vi våra barn där de får ett märke som aldrig någonsin går ur. Gud säger över barnet: ”Du är min”.

Omskärelsen var ett tecken som hänvisade till lagförbundet i Sinai, men också till förbundet som Gud upprättade med Abraham.

I templet möter de unga makarna den gamle profeten Symeon. Han har genom åren längtat efter denna stund att få hålla i Guds löfte till världen. Han lyfter upp Jesus barnet och profeterar om frid, frälsning, ljus, och härlighet. Symeon håller upp lagens fullkomnare och uppfyllare.


Vet du att när den helige Ande får uppenbara för oss NÅDEN från Gud då kan vi få den inre visshet som vi längtar efter, då går ljuset upp i vårt inre så att vi ser att allt är fullbordat. Vi förstår att det inte handlar inte om våra tårar, våra känslor, våra böner, vår bibelläsning, våra kyrkobesök, eller våra försök till att rena oss själva. Utan det handlar om att Gud har gjort något i världshistorien som har betydelse för oss i dag, mitt i vår corona ångest. Vi är märkta av Gud själv. Han ropar över ditt liv ”Du är min!”

Allt gott.

En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman