Fjärde advent

Andakter

Fjärde söndagen i advent

Herrens moder

 

”Men oj så bra att de lyfter fram den här frågan,” sa hustrun när hon en morgon satt i TV soffan och följde en dokumentär om hur influensers förändrar unga flickors sätt att se på sig själva.  Dokumentären visade hur unga vackra flickor i sin osäkerhet använde sig av fillers för att släta ut huden eller fylla upp vissa kroppsdelar och då även ansiktet och läpparna.  ”De ser ju ut inte äkta ut” tyckte hustrun.

 

Influensers är inte ett fenomen som har dykt upp de senaste åren. Människor har genom alla tider blivit påverkade och inspirerade av varandra. Ett tydligt problem i dagens samhälle är dessa  influensers påverkan genom sociala medier, där speciellt unga tjejers psyke och självkänsla tar skada.


Positiva influensers är till exempel Greta Thunberg som fått med sig en hel värld av ungdomar till att protestera mot vårt sätt att exploatera vår värld.

Andra positiva influensers är våra vinteridrottare, där de allra flesta har tagit ställning mot doping i alla former. Flera har haft modet, kuraget och tapperheten, att tacka nej till lockande anbud från olika speloperatörer som vill använda deras namn i sin marknadsföring.


Dessa ungdomar vittnar om en stark integritet och ett stort och varmt samhällsansvar, eftersom oron för världsläget blir allt större och att spel och drogberoendet ökar. Jag menar att de kan visa hur man kan stå emot de kommersiella krafter som vill influera de ungas liv. Oron ute i vår värld, att vår jord håller på att vittra sönder, det ökar de ungas osäkerhet  om hur deras framtid ska se ut därför flyr de in i en låtsas värld som många influensers ger dom. Dom unga kan få en frisk självbild om de kan se sig själva genom Guds ögon, att de är älskade, sedda,vackra och dyrbara precis som de är. Min bön, min tro och önskan är att alla unga ska få fatt i budskapet om Jesus, då tror jag att deras själv bild och världsbild kommer att förändras.

 

Till helgen får vi läsa om en ung influenser som tar ansvar. Texterna handlar  om Maria Jesu mor, denna unga flicka får ett uppdrag av Gud att bli mor till världens frälsare, trots all osäkerhet går hon in och tar ansvar. Hon har genom årtusenden varit en positiv influenser som påverkat människor på olika plan.


Hon fick höra av sin släkting Elisabeth, ”Välsignad är du mer än andra kvinnor”.

Hon tog sitt ansvar i det att hon var lydig den kallelse hon sagt ja till när hon svarade ängeln, ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”                                                    

Trettiotre år senare säger hennes son detsamma mitt i sin ångest och kamp. ”Ske din vilja Fader inte min”.


Greta Thunberg och våra vinteratleter är goda influensers när de visar genom sitt ställningstagande att de står upp för sin medmänniska.

 

Andra goda influensers är psalmförfattarna J.O. Wallin och B.G. Hallqvist som är delaktig i psalmen 104, Gläd dig du Kristi brud. Så här i advents och juletid vill jag ge dig den psalmen och vers 4 till att fundera över inför kommande helg. Versen lyder;

 

Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. I dag vill han dig gästa och sitt förbund befästa. Hosianna, pris och ära! Vår konung är nu nära.

 

En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman