femte i påskk

Andakter

Femte söndagen i påsktiden

Att växa i tro

 

”Hur många gånger måste man vika ett A4 papper för att den ska kunna nå till månen?”   Det är en av många kluriga frågor som har dykt upp i SVTs underhållningsprogram, Muren. Kattis Ahlström är programledare och ställer den ena kluriga frågan efter den andre.  Mycket intressant och lärorikt, jag uppmuntrar dig att titta på programmet.

 

Professor Ulf Danielsson sitter med som expert i ämnet forskning och vetenskap. I ett av programmen fick han frågan, som jag försökt formulera ovan. Svaret är en riktig tankevurpa som är nästintill omöjlig att ta till sig. 42 gånger menar experterna att svaret skulle bli. Den första vikningen blir en tiondels millimeter och när du vikt papperet 42 gånger då är det hopvikta papperet svindlande 439 000 kilometer. Ekvationen handlar om dubblera dubbleringen gång på gång. Rent praktiskt är det omöjligt att vika ett A4 papper på detta sätt men i teorin eller matematiskt fungerar det.


Det är ungefär som med coronaviruset som på en kort stund kan hoppa runt i ett sällskap på tjugo personer och fördubbla sig gång på gång. På en kort stund kan viruset smitta alla som är samlade genom att en smittad person hostar till i rummet.

 

Min associationstråd den här veckan är dubblering utifrån söndagens tema som är, ”Att växa i tro.”


 De första kristna fick ett uppdrag av kyrkans Herre när han lämnade dem att gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om riket.


 På pingstdagen, uppfylld av den Helige Ande, talade  Petrus med  glöd och mod som han aldrig tidigare gjort. 5000 personer blev smittade av Andens övertygande tal på en och samma dag. Det blev en snabb dubblering av antalet Jesus följare under de följande veckorna, månaderna och åren.


De kristna har vunnits för vinna andra. Det är vårt uppdrag som vi fått av vår Herre. Han har inte lämnat oss ensamma, säger han i en av texterna. Han har sänt sin Helige Ande för att bistå oss i vår svaghet.


Jag tror att hemligheten i vittnesbördet, hemligheten i dubbleringsprincipen, det handlar om den Helige Ande. Det är han som skapar vilja och gärning i oss säger Luther.                                       

Jesus säger till lärjungarna att de ska vänta in i Jerusalem till dess de ska bli beklädda med kraft från Anden. När Anden kommer över oss och han får förklara för oss vad Jesus har gjort för oss, då förlöses kraften i oss att vittna om den försoning som Gud gett genom Jesus Kristus.                      


”Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi sett och hört” sa Petrus till dessa som avrättade hans Herre.


Vår uppgift är inte att predika om Moses, Elia eller någon annan av bibelns vittnen, utan vår uppgift är att förkunna Kristus som levande och uppstånden här och nu.                                             


Evangeliet handlar bara om Jesus.

Bara han kan göra dig och mig fri. Den kristna tron är inte ett beteende, utan ett beroende. Vi är beroende av Jesus Kristus som vår frälsare, och vi är beroende av den Helige Ande som vår hjälpare, till att förvandla vår kunskap, eller våra åsikter till insikter. Han är den som skapar tro, han är den som skapar växten. Inbjud den Helige Ande att vandra med dig i din vardag och du ska se hur din tro kommer att växa, inte på din egen tro, utan tron på att Gud förmår långt mer än vad vi kan tro eller tänka. Tanken svindlade i mig när jag tänkte på dubbleringsprincipen. Hur kan något så litet bli så stort. Din och min lilla spröda tro kan bli något stort om vi tillåter den Helige Ande ta över våra liv.

 

En skön helg och allt gott önskar dig.

Gösta Degerman