Styr mars 2020

 

Ett och annat

från EFS Svensbyns styrelsesammanträde den 20 mars 2020


Konstituering

Eftersom detta var första sammanträdet efter årsmötet så konstituerade vi oss. Så här blev det:

Ordförande (vald av årsmötet): Lennart Berglund

Vice ordförande: Pär Sandström

Kassör: Inger Öhman

Sekreterare: Anna-Karin Lundberg

Vice sekreterare: Helena Vesterlund

Dessutom valdes till:

AU: Lennart Berglund, Inger Öhman, Pär Sandström

BU: Roger Lundmark, Anna-Karin Lundberg

VU, VK: Ragnhild Sandström, Ulla Wikström

Samarbetsrådet: Lennart Berglund, Pär Sandström

Kontaktperson, underhållskommittén: Rickard Wikström

 

Övrigt i korthet

  • Ekonomin är i god balans
  • Britta och Lennart Berglund samt Roger Lundmark utsågs till ombud till Region Norrbottens årsmöte på Storstand den 25 april
  • Roger Lundmark utsågs till ombud till Storstrandsföreningens extra årsmöte den 22 juni
  • Inga ombud utsågs till EFS Riks årsmöte
  • Nya ansvarsgrupper f o m september 2020
  • Svensbydagen kommer att gå av stapeln lördag den 8 augusti. Programmet är inte klart men EFS erbjuder sig att servera våfflor samt ordna en lite utställning om EFS Svensbyn
  • Elsa Öhman, medlem sedan många år, avled den 9 mars 2020
  • Rickard ska ta in anbud gällande målning av bönhuset.
  • Vi fick rapporter från Storstrandsföreningens årsmöte samt från Samarbetsrådet.

 

Sammanträdesplan

Tisdag 21 april, kl 18.30

Tisdag 2 juni, kl 18.30

Torsdag 20 aug, kl 18.30

 

Avslutning

Mötet avslutades med bön och förbön för ansvarsgrupp 1.

 

Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar