Styr jun 19

Ett och annat från sammanträdet 

2019-06-03

 

Utvärdering av hösten/våren 2018-19

Mycket är positivt: Fungerande ansvarsgrupper, höstfesten, sånggudstjänsterna, Infjärdenmässan och samarbetet i stort, bibeldagarna samt fredagsvåfflorna m m

En del kan vi förbättra: Vi är inte så bra att delta i bönesamlingar. Det upplevs lite stökigt på Himlakul.

 

Ekonomi

Gåvomedlen når inte riktigt upp till budget, men det är inte ovanligt att intäkterna sjunker när det går mot sommar. Till församlingens budget äskar vi 5000 kr till Himlakul, 10000 kr till externa talare och sångare. Patrullriks och Nyårsläger äskas tillsammans med Sjulnäs EFS.

Vi beslutar att bidra med 5000 kr till sjukhuskyrkan.

Vi kommer att införskaffa en hjärtstartare för ca 16000 kr. Hjärt- och lungfonden står för 10000 kr och vi beslutar att stå för resterande 6000 kr.

 

Bönhuset

Södra gaveln ska borstas och målas. Vi försöker få det gjort under denna sommar. Kompressorn i värmepumpen är nu bytt. Förhoppningsvis så ska vi komma undan med att bara betala självrisken, ca 3000 kr.

 

Inför hösten

VK har ett förslag till höstprogram klart. Det liknar i mångt och mycket de program vi är vana vid. Dennis Lundkvist blir vår huvudtalare under bibeldagarna.

 

Våra två agendor ska bytas ut. Anna-Karin, Lennart och Pär bildar agendagrupp tillsammans med Lars Dahlbäck.

 

Det blir mötesledarträff tillsammans med Sjulnäs den 3 sept.

 

Det blir församlingsutflykt till Storforsen den 8 sept. Avfärd från Infjärdenkyrkan 09.00 och gudstjänst i kapellet 11.00 och därefter lunch på hotellet. Anmälan ska vara inne under upptaktshelgen.

 

Avslutning

Sammanträdet avslutades med förbön för ansvarsgrupp två.

 

För styrelsen

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar