Styr dec 2020

 

Rapport från styrelsemötet den 3:e december 2020

SMÅTT OCH GOTT

från styrelsen 2020-12-03

 

Vi hade ett extra coronasäkert sammanträde då vi satt i stora serveringssalen, en person per bord, och förstås inget fika.


Ekonomi

Inger Öhman gick igenom det ekonomiska läget per sista november. Det märkliga har hänt att vi har fått in i stort sett samma summor som ett vanligt år, trots att de flesta av våra gudstjänster har varit inställda p g a pandemin. Vi har fått in bra ifrån pantinsamlingen och vår bärartjänst men den största förklaringen är att vi har haft så många generösa medlemmar som sett till att pengar har kommit in. Vem kunde tro att den inställda Höstfesten med paltkalas skulle inbringa 16.000 kr? Styrelsen säger TACK till alla generösa givare. Som det verkar nu får vi fortsätta att stötta en verksamhet som går på sparlåga.

 

Personalfrågor

Vi har fått veta att det blir en del rockader bland våra anställda i Piteå församling. Lars Dahlbäck  får sin tjänst flyttad till Piteå och i stället kommer Lars Wangby att tjänstgöra i Infjärden. Linda Jele har fått ett vikariat i sjukhuskyrkan och ett vikariat på hennes tjänst i Infjärden är utlyst. Vi kommer förstås att sakna både Linda och Lars samtidigt som vi hälsar Lars Wangby välkommen till Svensbyn och Infjärden.

 

Annat viktigt som hände:

  • All vår verksamhet ligger nere så länge restriktionerna gäller
  • Bibeldagarna fick högt betyg av styrelsen. Simon Jonsson var en mycket uppskattad talare och sången också uppskattad. Däremot var det inte så mycket folk, förstås beroende på pandemin
  • VK har planerat vårterminen precis som vanligt. Förmodligen så kommer inte programmet att kunna genomföras till punkt och pricka men när restriktionerna hävs så är vi i startgroparna. Årsmötet blir först den 24 mars 2021
  • Det har tagits fram en brandskyddsdokumentation för EFS Svensbyns bönhus. Vi undersöker också möjligheten att koppla larm via sms eller e-post om värmepumpen krånglar
  • Nästa sammanträde blir torsdag den 4 februari 2021

 

Vi avslutade sammanträdet med bön och förbön för ansvarsgrupp två.

 

Styrelsen, genom

Pär Sandström