Styr dec 2019

Smått och stort från styrelsemötet 2019-12-03


 

Ekonomi

Det ekonomiska läget är gott. Prognosen för hela året är ett plus på ca 29.000 kr

 

Styrelsen  föreslår att fördelningen av kostnader för personal mellan EFS Sjulnäs och EFS Svensbyn ska vara samma som för föregående år, nämligen 35% för Svensbyn och 65% för Sjulnäs.

 

Styrelsen beslutade att ge 1.000 kr i bidrag till Svensbybladet för 2019.

 

Styrelsen beslutade att ersätta de tre deltagarna från Svensbyn i Nyårslägret med 1.100 kr per person. Vi fakturerar Piteå församling i efterhand.

 

Val av ombud till region Norrbotten

Styrelsen utsåg Lennart Berglund och Inger Öhman som Svensbyns representanter till ett extra årsmöte med Region Norrbotten den 10 dec på Storstrand.

 

Årsmötesförberedelser

Styrelsen uppdrog åt AU att ta fram förslag till budget, till Pär Sandström att skriva förslag till årsberättelse och verksamhetsplan, till Anna-Karin Lundberg att ta fram förslag till dagordning och till Roger Lundmark att lämna in handlingarna till Föreningsservice.

 

Andra viktiga funderingar och beslut

Årets bibeldagar hade ca 100 färre deltagare än föregående år. Kan bl a förklaras med att det var pådrag från många andra håll, bl a var Kerstin Oderheim på Storstrand

Himlakul fungerar bättre än tidigare. Lite fler gemensamma regler och större engagemang från de äldre hjälpledarna kan vara några av orsakerna

Vårprogrammet presenterades och fick styrelsens gillande

Motionen till Storstrandsföreningen är utarbetad och ska kompletteras. Roger och Sven-Ivar Lidström jobbar vidare med denna

Värmepumpen fungerar fortfarande inte bra och Rickard fick förtroendet att arbeta vidare med detta problem

Julkort från föreningen till medverkande ska skickas. Ragnhild Sandström verkställer

Nya adventsljusstakar har införskaffats

Två nya toalettstolar ska inköpas och installeras. IVAB har gett bra pris

En Temakväll med temat Vindkraft genomförs under våren. Temat blir Vindkraftverk och Margareta Stark, projektledare för Markbygden etapp 1 medverkar. Roger fick i uppdrag att arbeta vidare med detta.

 

Nästa sammanträde blir tisdag 28 januari 2020.

 

Avslutningen bestod som vanligt av bön och förbön för ansvarsgrupp 2

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar