Styr aug 20

 

Rapport från styrelsemötet den 20 aug 2020


Höstens verksamhet

Lars Dahlbäck besökte vårt styrelsemöte och berättade från ett möte man haft i församlingen angående hur kyrkornas verksamhet påverkas av coronapandemin. All verksamhet som riktar sig till eller drivs av riskgrupper får vänta ett tag. Gudstjänsterna däremot startar på alla ställen med max 50 deltagare, utan servering och ingen nattvard.

 

I bönhuset har vi förberett för gudstjänst genom att lägga ut tre psalmböcker per bänk och ställa ut handsprit. Kollekt läggs genom ”offergång” och vi har ingen servering.


När det gäller Himlakul så har Sanna Skarin lovat att ställa upp som hjälpledare. Samtal pågår i församlingen om att omfördela personal så någon fler anställd kan vara med eftersom våra resurspersoner är i riskgruppen. Himlakul startar preliminärt den 8 sept.


Ekonomi

Gåvomedlen ligger ca 19000 kr lägre än föregående år och cirka 24000 kr under budget. Totala intäkterna är ca 35000 kr lägre än i fjol. Kostnaderna ligger 85000 kr högre än föregående år, men då är det målningen av bönhuset som påverkar den summan.

 

Styrelsen beslutade att betala 1000 kr till Hembygdsföreningen för Svensbybladet och att ge 5000 kr i bidrag till Sjukhuskyrkan.

 

Övrigt smått och gott

  • Upptaktsgudstjänsten är planerad. Karin Marklund predikar och Karin Börjesson spelar och sjunger. Styrelsen medverkar genom att Pär är mötesledare och Lennart och Roger medverkar i delgivningen.
  • F o m september börjar de nya ansvarsgrupperna att fungera
  • Arbetsdag den 5 september kl 09.00. Vi tar med eget fika
  • Onsdag den 2 september är det brandsyn. Rickard förbereder och närvarar
  • Mötet avslutades med bön och förbön för ansvarsgrupp ett
  • Nästa sammanträde blir torsdag den 8 oktober kl 18.30 i bönhuset

Hälsningar från styrelsen, genom

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar