Styr aug 19

Ett och annat från styrelsemötet 22 augusti 2019 


Himlakul

Julia Karam (f d Lundberg) var på besök hos styrelsen och vi samtalade om hur vi bäst ska nyttja vuxenresursen som finns med varje tisdag. Vi beslutade att samla alla hjälpledare plus Julia fredag 30 aug kl 08.30 för att samtala om strategin inför hösten.

 

Upptaktsgudstjänsten

Lennart Berglund leder gudstjänsten och Nils Nordenstorm predikar. Anna läser upp protokollet och det är fritt fram för att dela sommarminnen eller annat vid vår delgivning

 

Arbetsdagen

Förutom sedvanlig städning och gräsklippning så bör planken i staketet bytas.

 

Inför hösten

Vi gjorde en arbetsplanering till Höstfesten. Huvuduppgifter för resp ansvarsgrupp:

Ansvarsgrupp 1: Försäljningen

Ansvarsgrupp 2: Programmet

Ansvarsgrupp 3: Köket med palt och kaffe

 

Ansvarsfördelning under Bibeldagarna

Fredag: ansvarsgrupp 2

Lördag: ansvarsgrupp 3

Söndag: ansvarsgrupp 1

 

Inger Öhman gör upp en turordning för våffelserveringen.

Lista för Himlakuls hjälpledare görs på fredag. Pär ansvarar.

 

Hjärtstartaren

Hjärtstartaren har kommit och styrelsen kommer att delta i en utbildningsdag. Roger fick styrelsens uppdrag att bestämma dag och tid.

 

Sammanträdesplan

Tisdag 8 okt, 18.30

Tisdag 3 dec, 18.30

 

Avslutning

Vi avslutade vårt sammanträde med bön och förbön för ansvarsgrupp 3.

 

För styrelsen

Pär Sandström

070-6625108

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar