Styr april 20

 

Kort och gott

från EFS Svensbyns sammanträde i coronatider 21 april 2020


Sammanträde trots allt

Vi behövde träffas för att diskutera och fatta beslut i målningsfrågan och vi ansåg att det skulle vara genomförbart om vi höll ordentliga avstånd och hoppade över fikat. Roger Lundmark inledde med att läsa en betraktelse om uppmuntran ur Från hjärta till hjärta och leda i bön.

 

Ekonomi

Gåvomedlen ligger nu ca 7000 kr under budget, dvs ganska lika med föregående år.

 

Pandemins påverkan på föreningen

Föreningens verksamhet har legat nere under april månad. Styrelsen beslutade att ingen verksamhet ska bedrivas i bönhuset förrän det kommer andra signaler från Svenska kyrkan. Redan nu vet vi att det inte blir någon verksamhet under maj månad.

 

Underhållsarbeten på bönhuset

Bönhuset behöver målas om och Rickard Wikström har fått ett antal offerter från intresserade målarfirmor. Vi beslutade att anta det billigaste alternativet, vilket kom från Nordells måleri.

 

Övriga frågor

Roger informerade om verksamheten på Svensbyliden. Det blir inget examensfika eller midsommarfirande. Brasa till Valborg blir det däremot, men caféet hålls stängt.

 

Avslutning

Mötet avslutades med bön och förbön för ansvarsgrupp två.

 

För styrelsen

Pär Sandström

Styrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar